Menu

Đăng nhập tài khoản chứng khoán


Quý khách thao tác trên ứng dụng AlphaTrading theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng AlphaTrading và nhấn vào biểu tượng tài khoản

Đăng nhập

  1. Nhấn Đăng nhập để tiếp tục

Đăng nhập

  1. Nhập thông tin tài khoản Chứng khoán đã đăng ký tại Pinetree Securities. Quý khách có thể bật tính năng đăng nhập nhanh bằng Vân tay hoặc Nhận diện khuôn mặt nếu thiết bị Quý khách đang sử dụng có hỗ trợ phương thức nhận diện tương ứng.

Đăng nhập