Menu

Các tiện ích tài chính


AlphaTrading định hướng xây dựng bộ công cụ giao dịch tập trung giúp Quý khách có thể thực hiện mọi yêu cầu giao dịch trên nền tảng ứng dụng ở mức cao nhất. Chúng tôi cung cấp 1 số tiện ích tài chính cùng những chính sách tối ưu dành riêng cho nhà đầu tư mở tài khoản Chứng khoán tại Pinetree Securities.

Để truy cập tiện ích tài chính, Quý khách có thể nhấn vào biểu tượng Tài khoản

Tài khoản

Tiện ích tài chính hiện có trên AlphaTrading


  1. Rút tiền từ tài khoản Chứng khoán về tài khoản ngân hàng của khách hàng
  2. Chuyển tiền giữa các tiểu khoản Chứng khoán
  3. Chuyển chứng khoán
  4. Công nợ vay ký quỹ (margin)
  5. Ứng trước tiền bán
  6. Thông tin quyền