Chính sách sản phẩm CKPS tại Pinetree - PineTree Securities

Chính sách sản phẩm CKPS tại Pinetree

Đầu tư

Chính sách sản phẩm CKPS tại Pinetree

  Chính sách Nội dung Ghi chú
I. Tỷ lệ ký quỹ
1 Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số VN30 17% Theo quy định tại VSD
II.Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ
2 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ an toàn (Mức 1) 75% Nhà đầu tư sẽ không được mở mới vị thế nếu tỷ lệ vượt qua mức an toàn này.
3 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ cảnh báo (Mức 2) 85% Khi vượt quá mức này, Pinetree sẽ gọi bổ sung ký quỹ và khách hàng phải nộp thêm ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế để tỷ lệ về thấp hơn hoặc bằng mức an toàn
4 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý (Mức 3) 90% Tài khoản của khách hàng sẽ bị xử lý đóng một phần vị  thế nếu vượt quá mức này để tỷ lệ về thấp hơn hoặc bằng mức an toàn.
5 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ sau rút ký quỹ 75% Khách hàng được rút ký quỹ nếu sau khi rút, Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ không vượt quá 75%.
III. Giới hạn vị thế
6.1 Giới hạn vị thế HĐTL chỉ số VN030 NĐT cá nhân: 5000 HĐ Theo quy định tại VSDC
NĐT tổ chức: 10.000 HĐ
NĐT chứng khoán chuyên nghiệp: 20.000 HĐ
6.2 Giới hạn vị thế HĐTL TPCP 5 năm NĐT Chuyên nghiệp: 10,000 HĐ
NĐT Tổ chức: 5,000 HĐ
NĐT Cá nhân: Chưa áp dụng
Theo quy định tại VSDC
6.3 Giới hạn vị thế HĐTL TPCP 10 năm NĐT chuyên nghiệp là tổ chức: 10,000
NĐT tổ chức: 5,000 HĐ
NĐT chuyên nghiệp là cá nhân: 3,000 HĐ
NĐT Cá nhân: Chưa áp dụng
Theo quy định tại VSDC
IV. Thanh toán nghĩa vụ VM lỗ
7 Thời hạn thanh toán nghĩa vụ VM lỗ ngày T 9h30 ngày T+1
(Ngày T: ngày giao dịch phát sinh nghĩa vụ VM lỗ)
  • Nếu KH không nộp đủ nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, Pinetree sẽ rút tiền ký từ VSD và/hoặc đóng vị thế bắt buộc để thanh toán cho nghĩa vụ VM lỗ.
  • Nhà đầu tư vui lòng duy trì một khoản tiền trên TKPS tại Pinetree để thanh toán các khoản thuế phí giao dịch. Trường hợp TKPS thiếu tiền để thanh toán thuế phí trong ngày, Hệ thống sẽ tự động rút Ký quỹ từ TKKQ để thanh toán. Việc rút ký quỹ sẽ phát sinh phí rút tiền theo quy định của Ngân hàng lưu ký.
8 Lãi ứng thanh toán VM 150%*Lãi suất cho vay ký quỹ tại Pinetree
(lãi suất cho vay ký quỹ dành cho KH phổ thông theo công bố của Pinetree từng thời kỳ)
Trường hợp không thu được hết nghĩa vụ thanh toán VM tại ngày T+1, Pinetree sẽ tiếp tục xử lý tại các ngày giao dịch tiếp theo. Số tiền chậm thanh toán sẽ bị tính lãi.

Chính sách phí, vui lòng tham khảo tại đây.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902