Trái phiếu - PineTree Securities

Trái phiếu

FAQ

Trái phiếu

 1. Pinetree có cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán trái phiếu niêm yết không?

CÓ, đối với trái phiếu niêm yết, nếu khách hàng bán ngày T, khách hàng sẽ chỉ có thể nhận tiền vào ngày T+1 theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

Trong trường hợp có nhu cầu thanh khoản, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán trái phiếu niêm yết. Thời gian tính phí là 01 ngày (có thể cộng thêm ngày nghỉ, ngày lễ nếu có).

 1. Tôi mua trái phiếu tại Pinetree có cần ký hợp đồng bản cứng không?

Đối với Trái phiếu niêm yết, Khách hàng không cần phải ký hợp đồng bản cứng. Khách hàng có thể đặt lệnh mua trái phiếu thông qua các platform của Công ty (Alphatrading, WTS).

 1. Tôi có thể bán trước hạn trái phiếu giữ đến đáo hạn không?

Khách hàng có thể bán trái phiếu trước hạn.

 1. Tôi có được bán lại một phần trái phiếu không?

Khách hàng có thể bán lại một phần trái phiếu.

 1. Pinetree có chắc chắn mua lại trái phiếu của nhà đầu tư không?

Pinetree chỉ cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho các trái phiếu mà Pinetree phân phối và nhà đầu tư mua từ Pinetree. Hỗ trợ thanh khoản do Pinetree cung cấp sẽ ở mức giá mua lại phù hợp theo điều kiện thị trường tại các thời điểm trong kỳ hạn của Trái phiếu.

 1. Tôi có thể mua thêm trái phiếu, hoặc mua nhiều loại sản phẩm, nhiều loại kì hạn không?

Có. Khách hàng chỉ cần gửi thêm phiếu đặt lệnh mua cho Pinetree để mua thêm trái phiếu hoặc mua nhiều trái phiếu kỳ hạn khác nhau (theo kỳ hạn phát hành của Trái phiếu) sau khi đã hoàn tất thủ tục mua trái phiếu.

 1. Các loại thuế tôi phải trả khi đầu tư trái phiếu là gì?

Theo quy định hiện hành của Việt nam, khi mua trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân phải chịu các loại thuế sau:

 • Thuế khi nhận lãi trái phiếu: 5% tính trên lãi trái phiếu ( tính theo lãi suất coupon)
 • Thuế khi bán trái phiếu: 0.1% tính trên giá bán trái phiếu

Nếu giữ trái phiếu đến đáo hạn, tiền gốc trái phiếu được không bị tính thuế TNCN.

Lãi suất mà Pinetree công bố là mức lãi suất trước thuế và phí giao dịch.

 1. Đầu tư và trái phiếu có rủi ro không?

Đầu tư vào trái phiếu là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo, giống như đầu tư vào cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Đây không phải là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩm, văn kiện giao dịch để hiểu rõ về các rủi ro trước khi quyết định tham gia.

 1. Trái phiếu niêm yết có yêu cầu Nhà đầu tư phải là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không?

Không. Đối với trái phiếu hiện đang được niêm yết tại Sở giao dịch, tất cả các nhà đầu tư đều được tham gia giao dịch, giống như với cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch, và không yêu cầu phải là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

 1. Cách xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN) đối với Nhà đầu tư cá nhân tại Pinetree

Nhà đầu tư cá nhân muốn được xác thực là NĐTCKCN cần thoả mãn 1 trong các yếu tố sau:

 • Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
 • Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên tài khoản chứng khoán mở tại Pinetree có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng, được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách NĐTCKCN, không bao gồm giá trị cho vay ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại.
 • Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 1. Tôi là NĐTCKCN được xác nhận bởi CTCK khác, vậy có được mua trái phiếu tại Pinetree không?

Bạn có chứng nhận NĐTCKCN được xác nhận bởi Pinetree hoặc CTCK khác đều mua được trái phiếu tại Pinetree.

 1. Quy trình xác định NĐTCKCN tại Pinetree như thế nào?
 • Bước 1:Khách hàng nộp hồ sơ bản cứng cho Pinetree để đề nghị xác định tư cách NĐTCKCN
 • Bước 2: Pinetree kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu do khách hàng cung cấp. Trong trường hợp tài liệu bị sai, bị thiếu và/hoặc không hợp lệ, Pinetree sẽ hướng dẫn để khách hàng chuẩn bị lại hồ sơ và cung cấp cho Pinetree.
 • Bước 3: Pinetree xác nhận tư cách NĐTCKCN nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ.
 • Bước 4: Pinetree gửi xác nhận cho khách hàng.

Lưu ý: Xác nhận NĐTCKCN của Pinetree có hiệu lực trong vòng 01 năm kể từ ngày Pinetree xác nhận trừ trường hợp được quy định khác bởi Pinetree hoặc theo quy định pháp luật.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902