Các phúc lợi dành cho bạn

 • Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc (tùy vào kết quả kinh doanh thực tế)
 • Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ và các hoạt động giao lưu với các công ty thành viên trong tập đoàn
 • Bảo hiểm sức khỏe tai nạn dành cho người lao động và người thân

Mục đích:

 • Giúp đánh giá vị trí hiện tại, đề xuất hướng phát triển của doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch nhằm đạt đến các mục tiêu phát triển doanh nghiệp
 • Giúp doanh nghiệp duy trì được lợi thế cạnh tranh và phân bố nguồn lực hợp lý, từ đó giúp công ty từng bước phát triển và đạt mục tiêu đề ra.

Mô tả công việc

1. Nghiên cứu thị trường và xác định vị thế của Doanh nghiệp

 • Theo dõi và phân tích xu hướng ngành chứng khoán cùng các thay đổi thị trường tài chính
 • Nghiên cứu tình hình cạnh tranh để xác định các nguy cơ và cơ hội
 • Đánh giá tình hình của Công ty và xác định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

 2. Hoạch định mục tiêu, đề xuất giải pháp và xây dựng kế hoạch hành động

 • Hiểu và định hình chiến lược và sứ mệnh của công ty
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược, mục tiêu và phân tích các đề xuất kinh doanh
 • Phân bổ các quy trình, nguồn lực và các mục tiêu bộ phận phù hợp với chiến lược tổng thể
 • Phối hợp với các đơn vị/phòng ban xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo đạt được các mục tiêu đã được duyệt.

3. Quản trị chiến lược

 • Truyền tải và nâng cao nhận thức của các phòng ban/nhân viên đến chiến lược, mục tiêu của Công ty
 • Giám sát/theo dõi quá trình thực hiện chỉ tiêu/kế hoạch đã được duyệt của Công ty và của từng bộ phận
 • Đánh giá kết quả thực hiện, xác định nguyên nhân, hiệu quả giải pháp thực hiện và dự báo khả năng hoàn thành trong tương lai
 • Đề xuất phương án cải tiến, điều chỉnh các chỉ tiêu/giải pháp, phương pháp thực hiện để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và biến động của thị trường, đối thủ cạnh tranh
 • Hỗ trợ, giám sát và thúc đẩy các phòng ban liên quan trong quá trình thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chiến lược của Công ty và các chỉ đạo từ Ban điều hành.

4. Công tác báo cáo định kỳ/đột xuất

 • Tổng hợp thông tin số liệu hoạt động, kết quả thực hiện mục tiêu, kế hoạch của Công ty và các phòng ban. Và phân tích & báo cáo kết quả định kỳ/bất thường (theo yêu cầu)
 • Thực hiện xử lý, phân tích các thông tin/số liệu và tiến hành làm báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh của công ty.

5. Các công việc khác theo yêu cầu

Kết quả mong muốn

 • Đánh giá các biến động của thị trường và đối thủ cạnh tranh
 • Đề xuất, xây dựng và giám sát để hoàn thành các chiến lược, mục tiêu kinh doanh phù hợp cho Công ty
 • Nâng cao nhận thức nội bộ về chiến lược và mục tiêu của Công ty.

Yêu cầu về năng lực

1. Trình độ Học vấn

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng hoặc các ngành có liên quan.

2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

 • Hiểu biết sâu rộng về quản trị chiến lược, quản trị hiệu quả về hoạt động mục tiêu chỉ tiêu của công ty, quản trị phân tích thị trường
 • Kinh nghiệm và hiểu biết về kinh tế, tài chính, thị trường chứng khoán
 • Có hiểu biết về các xu hướng trên thị trường tài chính và cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp.

3. Kinh nghiệm liên quan

 • Có ít nhất 06-07 năm kinh nghiệm trong các vị trí Strategic Consultant/Strategic Partner, Strategic planner, Finance Analyst,…hoặc các vị trí có liên quan
 • Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm làm việc trong công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc các công ty tư vấn chiến lược.

4. Kỹ năng

 • Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PPT): thành thạo
 • Kỹ năng Tiếng Anh: Giao tiếp, trình bày được bằng Tiếng Anh
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng quản lý nhóm.

Địa điểm làm việc

Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Ứng tuyển