Các phúc lợi dành cho bạn

 • Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc (tùy vào kết quả kinh doanh thực tế)
 • Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ và các hoạt động giao lưu với các công ty thành viên trong tập đoàn
 • Bảo hiểm sức khỏe tai nạn dành cho người lao động và 1 người thân

Mô tả công việc

Hỗ trợ Quản lý trực tiếp trong việc:

 • Lập, kiểm tra, kiểm soát các Báo cáo nộp ra ngoài Công ty theo yêu cầu định kỳ của cơ quan chức năng và giám sát; đôn đốc việc lập, nộp báo cáo của các phòng ban trong Công ty đảm bảo kịp thời hạn theo yêu cầu.
 • Lập báo cáo, giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định về an toàn tài chính;
 • Lập các báo cáo nội bộ, báo cáo theo dõi hoạt động nội bộ theo quy định của Công ty và Công ty mẹ;
 • Hỗ trợ, trực tiếp xây dựng các báo cáo nghiên cứu thị trường, chính sách quy định nhằm phát hiện các xu hướng của nền kinh tế và tác động lên hoạt động của Công ty.
 • Hỗ trợ chuẩn bị các hồ sơ cho các cuộc họp nội bộ của Công ty và của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
 • Đầu mối thực hiện các thay đổi về mặt pháp lý của Công ty; làm việc với với các Đoàn Thanh tra, Kiểm tra thực hiện thanh kiểm tra Công ty; phối hợp với các phòng ban nội bộ để cung cấp tài liệu hoặc giải trình các vấn đề do Đoàn Thanh tra, Kiểm tra yêu cầu.
 • Theo dõi và giám sát tiến độ khắc phục, thực hiện các kiến nghị đã nêu trong các kết luận thanh, kiểm tra.
 • Các công việc khác theo sự phân công của CBQL/công ty.

Phụ trách chính các công việc sau:

 • Lập, kiểm tra, kiểm soát các Báo cáo nộp ra ngoài Công ty theo yêu cầu định kỳ của cơ quan chức năng và giám sát; đôn đốc việc lập, nộp báo cáo của các phòng ban trong Công ty đảm bảo kịp thời hạn theo yêu cầu.
 • Lập báo cáo, giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định về an toàn tài chính;
 • Thực hiện công việc công bố thông tin cho Công ty.
 • Lập các báo cáo nội bộ, báo cáo theo dõi hoạt động nội bộ theo quy định của Công ty và Công ty mẹ;
 • Hỗ trợ, trực tiếp xây dựng các báo cáo nghiên cứu thị trường, chính sách quy định nhằm phát hiện các xu hướng của nền kinh tế và tác động lên hoạt động của Công ty.
 • Hỗ trợ chuẩn bị các hồ sơ cho các cuộc họp nội bộ của Công ty và của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Các yêu cầu về năng lực

Trình độ Học vấn

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành toán tài chính, xác suất thống kê, ngân hàng, tài chính.
 • Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán.

Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

 • Có hiểu biết về thị trường chứng khoán, sản phẩm/dịch vụ chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 • Có kiến thức và khả năng phân tích tài chính vĩ mô;

Kinh nghiệm liên quan

 • Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong bộ phận liên quan tại công ty chứng khoán, ngân hàng. Hoặc 3 năm kinh nghiệm trong vị trí kiểm soát nội bộ tại công ty chứng khoán.

Kỹ năng

 • Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PPT): Sử dụng thành thạo
 • Kỹ năng Tiếng Anh: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, viết báo cáo phân tích bằng tiếng anh.
 • Kỹ năng/Năng lực làm việc: Có khả năng xử lý được các áp lực về tiến độ, chất lượng của công việc thuộc phạm vi quản lý; Có tư duy logic tốt, thông minh, nhanh nhẹn; sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề. Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Kỹ năng quản lý (nếu ở cấp quản lý)

Địa điểm làm việc

Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Ứng tuyển