Các phúc lợi dành cho bạn

 • Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc (tùy vào kết quả kinh doanh thực tế)
 • Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ và các hoạt động giao lưu với các công ty thành viên trong tập đoàn
 • Bảo hiểm sức khỏe tai nạn dành cho người lao động và người thân

Mô tả công việc

1. Hỗ trợ Quản lý trực tiếp trong việc

 • Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, nền tảng hệ thống, mẫu biểu liên quan đến các hoạt động vận hành nhân sự
 • Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực ngắn, trung và dài hạn
 • Phối hợp với các bên liên quan để thiết kế các chương trình tuyển dụng, đào tạo theo yêu cầu
 • Đảm bảo các hoạt động tuyển dụng và đào tạo được thực hiện nhất quán, đúng yêu cầu và đúng quy trình
 • Lập ngân sách và theo dõi chi phí nhân sự
 • Cập nhật báo cáo vận hành nhân sự
 • Xử lý các khiếu nại, thắc mắc và thảo luận với các bên liên quan trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 • Khảo sát nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo hội nhập và các kỹ năng, chứng chỉ, thực hiện đánh giá sau đào tạo, đề xuất các cải biện pháp cải thiện hiệu quả đào tạo

 2. Phụ trách chính các công việc sau

Tuyển dụng

 • Thực hiện các công việc tuyển dụng bao gồm đăng tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên, liên hệ và thu xếp phỏng vấn, chuẩn bị thủ tục trình tuyển dụng và hồ sơ, thủ tục đầu vào và thư giới thiệu NV
 • Chủ động tìm kiếm ứng viên tiềm năng, xây dựng và mở rộng nguồn ứng viên cho tất cả các vị trí tuyển dụng của công ty
 • Cập nhật thông tin nhân viên và cung cấp cho các bên liên quan theo yêu cầu
 • Thực hiện các thủ tục ký kết, gia hạn hợp đồng lao động, cập nhật thông tin nhân sự đối với các bên liên quan và cơ quan nhà nước
 • Soạn thảo các văn bản, tờ trình, yêu cầu thanh toán, công văn, giấy tờ theo yêu cầu

Đào tạo

 • Khảo sát, đánh giá nhu cầu và đề xuất chương trình đào tạo phù hợp cho CBNV
 • Tổ chức các khóa học và các chương trình đào tạo, phát triển
 • Xây dựng hệ thống tài liệu cho các chương trình đào tạo nội bộ bắt buộc và theo yêu cầu
 • Theo dõi kết quả các khóa học và đánh giá sau đào tạo và khả năng áp dụng thực tế
 • Tiến hành các phân tích, báo cáo cần thiết và đưa ra các đề xuất cải thiện chất lượng đào tạo
 • Tiến hành đào tạo đối với chương trình hội nhập cho nhân viên mới

Các yêu cầu khác

Các yêu cầu về năng lực

1. Trình độ Học vấn

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, quản trị, kinh tế,…

2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

 • Kiến thức về các chuyên môn vận hành nhân sự
 • Kiến thức về lựa chọn và tuyển dụng nhân sự
 • Kiến thức về tổ chức, thực thi và giám sát các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3. Kinh nghiệm liên quan

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng và 3 – 5 năm kinh nghiệm đào tạo phát triển

4. Kỹ năng

 • Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PPT) và soạn thảo văn bản
 • Kỹ năng Tiếng Anh: giao tiếp thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)
 • Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc, quản lý thời gian
 • Kỹ năng giao tiếp, tương tác và thuyết trình tốt
 • Kỹ năng thương lượng, tổng hợp, phân tích, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống
 • Năng động, đa nhiệm, chú ý đến chi tiết và kết quả công việc

Địa điểm làm việc

Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Ứng tuyển