Các phúc lợi dành cho bạn:

 • Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc (tùy vào kết quả kinh doanh thực tế)
 • Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ và các hoạt động giao lưu với các công ty thành viên trong tập đoàn
 • Bảo hiểm sức khỏe tai nạn dành cho người lao động và người thân

Mục đích:

Nguồn lực nhân sự

Chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển và thực hiện chiến lược nguồn nhân lực, hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh, xây dựng chính sách, tổ chức và thực hiện các chương trình nhân sự, tìm kiếm nhân tài, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa, truyển thông nội bộ, phát triển thương hiệu tuyển dụng của Công ty và các hoạt động vận hành nhân sự khác nhằm đảm bảo sự gắn kết của nhân viên với tổ chức cũng như đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

Quản trị thương hiệu

Quản trị triển khai chiến dịch thương hiệu: để tăng nhận biết thương hiệu và nhận thức thương hiệu cả BTL và ATL

Mô tả công việc:

Hỗ trợ Quản lý trực tiếp trong việc:

 • Thiết lập kế hoạch nhân sự và hoạch định chiến lược quản trị tổ chức
 • Phát triển và nuôi dưỡng nhân sự, nâng cao năng lực, trình độ nhân sự của tổ chức kế hoạch nhân sự và hoạch định chiến lược quản trị tổ chức
 • Quản lý chiến lược thương hiệu: Xác định, phát triển chiến lược thương hiệu và các chiến dịch liên quan; Giám sát hoạt động Marketing, Quảng cáo để nhất quán theo chiến lược thương hiệu
 • Quản trị chiến lược truyền thông: Lập và triển khai kế hoạch truyền thông; dự báo, ngăn chặn khủng hoảng truyền thông và quản lý báo chí để bảo vệ và phát triển danh tiếng công ty

Phụ trách chính các công việc sau:

 • Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, nền tảng hệ thống, mẫu biểu liên quan đến các hoạt động nhân sự
 • Xây dựng và quản lý tài sản thương hiệu: Định vị thương hiệu, câu chuyện thương hiệu; nhận diện và triển khai nhận diện thương hiệu
 • Triển khai chiến dịch thương hiệu: để tăng nhận biết thương hiệu và nhận thức thương hiệu cả BTL và ATL
 • Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực ngắn, trung và dài hạn
 • Phối hợp với các bên liên quan để thiết kế các chương trình tuyển dụng, đào tạo theo yêu cầu
 • Đảm bảo các hoạt động vận hành nhân sự được thực hiện nhất quán, đúng yêu cầu và đúng quy trình
 • Lập ngân sách và theo dõi chi phí nhân sự
 • Cập nhật báo cáo vận hành nhân sự
 • Xử lý các khiếu nại, thắc mắc và thảo luận với các bên liên quan trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 • Xây dựng thông điệp, lên kế hoạch và triển khai công tác truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Lập kế hoach, triển khai truyền thông nội bộ và các hoạt động phát triển thương hiệu tuyển dụng của Công ty

Kết quả mong muốn:

 • Đảm bảo nhu cầu nhân lực theo từng giai đoạn phát triển kinh doanh
 • Xây dựng được hệ thống nền tảng, quy trình, quy chế, phần mềm hỗ trợ hoạt động phát triển nguồn nhân lực
 • Xây dựng các chế độ, chính sách phù hợp
 • Xây dựng văn hóa học tập và sáng tạo công nghệ
 • Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, tiến tới tự động hóa hoạt động nhân sự
 • Đảm bảo thực hiện các dịch vụ nhân sự tổng hợp theo tiêu chuẩn đề ra
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển truyền thông nội bộ và thương hiệu tuyển dụng
 • Phát triển Nhận diện thương hiệu

Yêu cầu:

1. Trình độ Học vấn

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, quản trị, kinh tế, …
 • Ưu tiên có chứng chỉ Quản trị nhân lực, bằng thạc sĩ hoặc học ở nước ngoài

2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

 • Kiến thức về các chuyên môn vận hành nhân sự
 • Kiến thức về lựa chọn và tuyển dụng nhân sự
 • Kiến thức về tổ chức, thực thi và giám sát các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Kiến thức về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ và phát triển thương hiệu tuyển dụng
 • Kiến thức về thương hiệu và quản trị thương hiệu
 • Kiến thức về quản trị truyền thông

3. Kinh nghiệm liên quan

 • Have 10 years working in HR
 • Have at least 5 years at Manager position, 3 years holding Director level position
 • Priority for experience in finance, securities, fintech and investment industry, knowledge of brand management

4. Kỹ năng

 • Có ít nhất 10 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự
 • Có ít nhất 5 năm ở vị trí Quản lý, 3 năm giữ vị trí Giám đốc
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, fintech, đầu tư, quản trị thương hiệu

Địa điểm làm việc:

Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Ứng tuyển