Các phúc lợi dành cho bạn

 • Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc (tùy vào kết quả kinh doanh thực tế)
 • Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ và các hoạt động giao lưu với các công ty thành viên trong tập đoàn
 • Bảo hiểm sức khỏe tai nạn dành cho người lao động và 1 người thân

Mô tả công việc

 • Thiết kế, tạo và duy trì tối ưu data pipeline
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu tối ưu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau bằng cách sử dụng SQL và công nghệ ‘dữ liệu lớn’ AWS hoặc Google Big Query
 • Khả năng xây dựng các quy trình hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu, quản lý khối lượng công việc, cấu trúc dữ liệu, sự phụ thuộc và siêu dữ liệu
 • Tập hợp các bộ dữ liệu lớn, phức tạp đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ chức năng / phi chức năng.
 • Xác định, thiết kế và thực hiện các cải tiến quy trình nội bộ: tự động hóa các quy trình thủ công, tối ưu hóa việc phân phối dữ liệu, thiết kế lại cơ sở hạ tầng để có khả năng mở rộng lớn hơn, v.v.
 • Thực hiện chuẩn bị dữ liệu cho mô hình dữ liệu (làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu)
 • Thiết kế và phát triển các data mart đáng tin cậy, ổn định và hiệu quả để hỗ trợ kinh doanh.
 • Tạo công việc ETL và đường ống dữ liệu
 • Giám sát chất lượng dữ liệu để đáp ứng SLA
 • Làm việc với các bên liên quan bao gồm Phòng Phát triển Sản phẩm, Dữ liệu và Thiết kế để hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến dữ liệu và hỗ trợ các nhu cầu về cơ sở hạ tầng dữ liệu.
 • Tạo các công cụ dữ liệu cho phòng dữ liệu và phân tích để hỗ trợ họ trong việc xây dựng và tối ưu hóa sản phẩm của chúng tôi thành công ty hàng đầu trong ngành sáng tạo.

Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành

Kiến thức/Kinh nghiệm liên quan

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Data Engineer
 • Kiến thức SQL làm việc nâng cao và kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ, tác giả truy vấn (SQL) cũng như làm việc quen thuộc với nhiều loại cơ sở dữ liệu bao gồm cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL
 • Kinh nghiệm thực hành với thiết kế cơ sở dữ liệu SQL
 • Có kinh nghiệm xây dựng và tối ưu hóa kiến ​​trúc và bộ dữ liệu ‘big data’.
 • Có kinh nghiệm với các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng / hàm đối tượng: Python, Java, C ++, v.v.
 • Có kinh nghiệm xây dựng các quy trình hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, siêu dữ liệu, sự phụ thuộc và quản lý khối lượng công việc

Kỹ năng

 • Lịch sử thao tác, xử lý và trích xuất giá trị thành công từ các tập dữ liệu lớn bị ngắt kết nối.
 • Kiến thức làm việc về message queuing, xử lý luồng và kho dữ liệu ‘BigData’ có khả năng mở rộng cao.
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý dự án tốt.
 • Có kinh nghiệm hỗ trợ và làm việc với các nhóm chức năng chéo trong môi trường năng động.
 • Tư duy logic tốt, chăm chỉ, tích cực, có kỹ năng giao tiếp.

Địa điểm làm việc

Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Ứng tuyển