Các phúc lợi dành cho bạn

 • Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc (tùy vào kết quả kinh doanh thực tế)
 • Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ và các hoạt động giao lưu với các công ty thành viên trong tập đoàn
 • Bảo hiểm sức khỏe tai nạn dành cho người lao động và 1 người thân

Mô tả công việc

 • Đảm bảo chất lượng tất cả các sản phẩm số của Pinetree (bao gồm backend và mobile app) trước và sau khi phát hành tới người dùng.
 • Đảm bảo tiến độ kiểm thử và thời gian phát hành tới người dùng phù hợp với kế hoạch ban đầu đã đề ra.
 • Hiểu và phân tích cụ thể các yêu cầu, điều kiện chấp nhận và từ đó liệt kê hoặc tạo danh sách các đầu mục cần kiểm thử rõ ràng nhằm xác minh chất lượng và tính hoàn thiện của các tính năng được phát triển.
 • Tham gia vào quá trình xây dựng các bộ danh mục cần kiểm thử và viết các mã nguồn test tự động nếu cần.
 • Làm việc với PO, quản lý để tạo các ticket Jira, viết các điều kiện chấp nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Có thể đề xuất giải pháp thay thế nếu thấy hợp lý hơn.
 • Tham gia vào quá trình phát triển chiến lược test hoặc xây dựng kế hoạch test

Các yêu cầu về năng lực

Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp đại học kỹ thuật chuyên ngành công nghệ thông tin

Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

 • Kiến thức về tài chính, thị trường chứng khoán hoặc một môn học liên quan được ưu tiên
 • Có chứng chỉ kiểm thử phần mềm quốc tế là một lợi thế

Kinh nghiệm liên quan

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc kiểm thử chất lượng phần mềm, có kinh nghiệm kiểm thử các ứng dụng mobile, kiểm thử API
 • Có kiến thức tốt về vòng đời phát triển toàn dự án, kinh nghiệm kiểm thử trải nghiệm của người dùng cuối trên các ứng dụng mobile.
 • Có kinh nghiệm tốt về kiểm thử trải nghiệm người dùng trên các ứng dụng mobile.
 • Có kinh nghiệm làm việc với database, viết câu lệnh SQL
 • Có kiến thức kiểm thử các ứng dụng, nền tảng về mảng tài chính, chứng khoán là một lợi thế
 • Có tư duy logic, giải quyết vấn đề, làm việc chăm chỉ, chủ động trong công việc và giao tiếp.

Địa điểm làm việc

Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Ứng tuyển