Các phúc lợi dành cho bạn

 • Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc (tùy vào kết quả kinh doanh thực tế)
 • Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ và các hoạt động giao lưu với các công ty thành viên trong tập đoàn
 • Bảo hiểm sức khỏe tai nạn dành cho người lao động và người thân

Mô tả công việc

1. Lập chiến lược và kế hoạch xây dựng thương hiệu

 • Xây dựng và quản lý chiến lược thương hiệu: Xác định, phát triển chiến lược thương hiệu và các chiến dịch liên quan
 • Quản trị chiến lược truyền thông: Lập và triển khai kế hoạch truyền thông; dự báo, ngăn chặn khủng hoảng truyền thông và quản lý báo chí để bảo vệ và phát triển danh tiếng công ty

2. Xây dựng hệ thống, quy trình, quy định

 • Xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến hoạt động thương hiệu

3. Đảm bảo việc triển khai các chiến lược chức năng của Công ty được thực thi theo lộ trình

 • Xây dựng và quản lý tài sản thương hiệu: Định vị thương hiệu, câu chuyện thương hiệu; nhận diện và triển khai nhận diện thương hiệu
 • Triển khai chiến dịch thương hiệu để tăng nhận biết thương hiệu và nhận thức thương hiệu cả BTL và ATL
 • Lập và quản lý ngân sách thương hiệu
 • Phê duyệt, điều phối và quản lý hoạt động của đội ngũ agency, các kênh truyền thông thương hiệu
 • Quản lý các dự án, chương trình truyền thông thương hiệu
 • Phối hợp với Phòng Nhân sự trong việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng và truyền thông đến ứng viên bên ngoài
 • Lập kế hoạch, triển khai và phối hợp với Phòng Nhân sự trong các hoạt động truyền thông nội bộ
 • Lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

4. Công tác quản lý

 • Xây dựng đội ngũ
 • Quản lý, đào tạo và phát triển năng lực nhân viên nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc

5. Báo cáo và đề xuất cải tiến hoạt động thương hiệu

6. Các công việc khác theo yêu cầu

Kết quả mong muốn

 • Đảm bảo các chiến lược thương hiệu phù hợp và giúp Công ty đạt được mục tiêu chiến lược tại từng thời điểm
 • Quản lý hiệu quả các chương trình thương hiệu và ngân sách đề ra
 • Quản lý tốt các mối quan hệ với các đối tác, phát triển đa dạng các đối tác tiềm năng
 • Quản trị tốt mối quan hệ nội bộ, truyền thông nội bộ mạch lạc
 • Quản trị hiệu quả các dự án và đạt được các mục tiêu đề ra

Các yêu cầu về năng lực

Trình độ Học vấn

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông đa phương tiện hoặc các ngành có liên quan

Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

 • Có kinh nghiệm Branding/Event/Marketing/Quan hệ báo chí/…
 • Có hiểu biết về thói quen, trải nghiệm của người dùng trên mobile và internet
 • Có kiến thức về các tiêu chuẩn An toàn thông tin như ISO 27001, NIST, CIS, PCI DSS, vvv…
 • Có hiểu biết về tâm lý, hành vi con người
 • Có hiểu biết về xu hướng marketing, digital marketing

Kinh nghiệm liên quan

 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, thương hiệu, triển khai các chiến dịch truyền thông, thương hiệu
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính

Kỹ năng

 • Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PPT): thành thạo
 • Kỹ năng Tiếng Anh: Giao tiếp, trình bày được bằng Tiếng Anh  
 • Kỹ năng hoạch định chiến lược
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, trình bày, thuyết phục
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng quản lý nhóm

Địa điểm làm việc

Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Ứng tuyển