Trợ giúp – Dịch vụ tài chính

Ứng trước tiền bán

1. Giới thiệu dịch vụ

 • Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là dịch vụ tiện ích mà Pinetree cung cấp cho Quý khách để gia tăng sức mua chứng khoán ngay sau khi lệnh bán chứng khoán trước đó đã khớp lệnh thành công, đồng thời giảm thiểu thời gian thao tác cho Quý khách.
 • Phí ứng = Số tiền ứng  x  Số ngày ứng  x  Lãi suất ứng trước/ngày

Trong đó:

Số tiền ứng: Số tiền thực hiện ứng

Số ngày = Ngày tiền bán chứng khoán về tài khoản – Ngày ứng

Lãi suất hiện tại = 0,025%/ngày ( tương đương 9%/năm).

2. Điều kiện áp dụng

 • Điều kiện áp dụng: Quý khách đã đăng ký sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán khi mở TK tại Pinetree.
 • Tài khoản Quý khách đã có lệnh bán chứng khoán khớp thành công và có số dư ứng trước tiền bán chứng khoán nhỏ hơn số tiền bán chứng khoán đang chờ về.

 

Hướng dẫn sử dụng ứng trước tiền bán

1. Đăng ký và sử dụng Ứng trước tự động

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Ứng trước tự động bằng cách tích vào ô “Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến” trong Phần Đăng ký Dịch vụ của Hợp đồng kiêm giấy đề nghị mở tài khoản và đăng ký dịch vụ.

Sau khi Quý khách hoàn tất thủ tục mở tài khoản, tài khoản của khách hàng sẽ được kích hoạt tính năng ứng trước tiền bán chứng khoán tự động. Do đó, mỗi khi Quý khách có lệnh khớp bán chứng khoán thành công, giá trị tiền bán chứng khoán (sau khi đã trừ phí, thuế) sẽ được tự động cộng vào sức mua của Quý khách.

2. Hướng dẫn Ứng trước thủ công trên phần mềm

 • Thực hiện ứng trước tiền bán trên web trading

 • Thực hiện ứng trước tiền bán trên Alpha Trading

Giao dịch ký quỹ

1. Giới thiệu dịch vụ

 • Là sản phẩm hỗ trợ vốn cho phép nhà đầu tư vay tiền của Công ty chứng khoán (CTCK) để giao dịch chứng khoán dựa vào tài sản đảm bảo của khách hàng dưới hình thức ký quỹ tài sản.
 • Tài sản đảm bảo là tiền mặt hoặc chứng khoán nằm trong danh mục của Ủy ban chứng khoán, được phép giao dịch ký quỹ của Pinetree tại từng thời điểm. Danh mục đa dạng và được Pinetree điều chỉnh theo tình hình thị trường.
 • Thời gian cho vay: 90 ngày, gia hạn tối đa : 1 lần.
 • Lãi suất cho vay:Theo quy định của từng thời kỳ. Chi tiết tại : Biều phí
 • Chứng khoán cho vay: Nằm trong danh mục của Pinetree theo quy định của Ủy ban CK.

2. Điều kiện áp dụng

 • Khách hàng có tài khoản giao dịch tại Pinetree và có nhu cầu sử dụng dịch vụ Ký quỹ,
 • KH cần ký hợp đồng giao dịch ký quỹ và thực hiện xác thực chữ ký theo hướng dẫn tại: XÁC THỰC KHÁCH HÀNG TẠI PINETREE

3. Quy định Giao dịch ký quỹ tại Pinetree 

Danh mục ký quỹ

Hướng dẫn sử dụng giao dịch ký quỹ

1. Hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản Margin

    Chuyển tiền nội bộ trên Web trading  

    Chuyển tiền nội bộ trên Alpha Trading

2. Hướng dẫn chuyển chứng khoán vào tài khoản Margin

    Chuyển chứng khoán nội bộ trên Web Trading 


    Chuyển chứng khoán nội bộ trên Alpha Trading

3. Tra cứu công nợ margin và chủ động trả nợ

   Tra cứu công nợ margin và chủ động trả nợ trên Web Trading

   Tra cứu công nợ margin và chủ động trả nợ trên Alpha Trading