Giao dịch ký quỹ

1. Giới thiệu dịch vụ

  • Là sản phẩm hỗ trợ vốn cho phép nhà đầu tư vay tiền của Công ty chứng khoán (CTCK) để giao dịch chứng khoán dựa vào tài sản đảm bảo của khách hàng dưới hình thức ký quỹ tài sản.
  • Tài sản đảm bảo là tiền mặt hoặc chứng khoán nằm trong danh mục của Ủy ban chứng khoán, được phép giao dịch ký quỹ của Pinetree tại từng thời điểm. Danh mục đa dạng và được Pinetree điều chỉnh theo tình hình thị trường.
  • Thời gian cho vay: 90 ngày, gia hạn tối đa : 1 lần.
  • Lãi suất cho vay:Theo quy định của từng thời kỳ. Chi tiết tại : Biều phí
  • Chứng khoán cho vay: Nằm trong danh mục của Pinetree theo quy định của Ủy ban CK.

2. Điều kiện áp dụng

  • Khách hàng có tài khoản giao dịch tại Pinetree và có nhu cầu sử dụng dịch vụ Ký quỹ,
  • KH cần ký hợp đồng giao dịch ký quỹ và thực hiện xác thực chữ ký theo hướng dẫn tại: XÁC THỰC KHÁCH HÀNG TẠI PINETREE

3. Quy định Giao dịch ký quỹ tại Pinetree