Hướng dẫn sử dụng ứng trước tiền bán

1. Đăng ký và sử dụng Ứng trước tự động

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Ứng trước tự động bằng cách tích vào ô “Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến” trong Phần Đăng ký Dịch vụ của Hợp đồng kiêm giấy đề nghị mở tài khoản và đăng ký dịch vụ.

Sau khi Quý khách hoàn tất thủ tục mở tài khoản, tài khoản của khách hàng sẽ được kích hoạt tính năng ứng trước tiền bán chứng khoán tự động. Do đó, mỗi khi Quý khách có lệnh khớp bán chứng khoán thành công, giá trị tiền bán chứng khoán (sau khi đã trừ phí, thuế) sẽ được tự động cộng vào sức mua của Quý khách.

2. Hướng dẫn Ứng trước thủ công trên phần mềm

  • Thực hiện ứng trước tiền bán trên web trading

  • Thực hiện ứng trước tiền bán trên Alpha Trading