Chuyển tiền từ TK Ngân hàng vào TK Chứng khoán

Qua ứng dụng Smart Internet Banking của BIDV

Đăng nhập vào tài khoản Smart Internet Banking của Quý khách và khởi tạo lệnh thanh toán theo hướng dẫn sau:

 

Hướng dẫn chuyển tiền từ ngân hàng VCB vào tài khoản giao dịch tại Pinetree

Đăng nhập vào tài khoản Smart Internet Banking của Quý khách và khởi tạo lệnh thanh toán theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn nộp/chuyển tiền từ ngân hàng TCB vào tài khoản giao dịch tại Pinetree

Đăng nhập vào tài khoản Smart Internet Banking của Quý khách và khởi tạo lệnh thanh toán theo hướng dẫn sau: