Hướng dẫn giao dịch đặt lệnh xu hướng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỆNH XU HƯỚNG

Lệnh xu hướng trợ giúp nhà đầu tư Bán với giá tối ưu nhất vùng đỉnh khi thị trường có xu hướng tăng và Mua với giá tối ưu nhất vùng đáy khi thị trường có xu hướng giảm. Với nguyên lý kích hoạt tự động của Lệnh xu hướng, nhà đầu tư không cần theo dõi diễn biễn thị trường mà vẫn có thể Mua đáy – Bán đỉnh.

1. Hướng dẫn đặt lệnh xu hướng trên Web Trading

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản, chọn chức năng “Giao dịch” sau đó chọn  “Lệnh điều kiện” và chọn “Đặt lệnh ĐK”.

Nhập mã OTP để xác thực tài khoản. Màn hình đặt lệnh điều kiện hiện lên, KH chọn loại lệnh điều kiện “LỆNH XU HƯỚNG” và chọn tiểu khoản đặt lệnh

Bước 2: KH nhập các thông số chung về Thời gian hiệu lực của lệnh, Điều kiện đặt lệnh, chọn lệnh Mua hoặc Bán, nhập các thông số mã chứng khoán, Khối lượng.

Tích chọn vào khoảng dừng muốn thiết lập:

 • Khoảng dừng theo giá trị tuyệt đối:  là việc KH thiết lập giá mua điều kiện cao hơn giá thị trường 1 giá trị xác định do KH đặt ra.
 • Khoảng dừng theo giá trị phần trăm: là việc KH thiết lập giá mua điều kiện cao hơn giá thị trường 1 đơn vị phần trăm nào đó.

Các loại giá trong lệnh xu hướng:

 • Giá thị trường (MP_Market Price): là giá khớp cuối cùng của cổ phiếu hoặc chỉ số.
 • Giá kích hoạt: (TP_Trigger Price): là giá được sử dụng để so sánh với giá thị trường của cổ phiếu để xác định điều kiện về giá của lệnh điều kiện có thỏa mãn hay không.
 • Giá đặt lệnh: (OP_Oder Price): là giá của lệnh thật được phát sinh vào sàn khi lệnh thỏa mãn điều kiện về lệnh đặt

Giá chênh lệch TP (tùy chọn không bắt buộc): Sử dụng trong trường hợp, KH muốn chắc chắn đến lệnh sẽ được khớp, Giá chênh lệch được sử dụng như sau:

Giá đặt mua = Giá TPmin + Giá chênh lệch,

Giá đặt bán = Giá TPmax – Giá chênh lệch

Giá mua thấp nhất/ Giá bán cao nhất (tùy chọn không bắt buộc):

Nhập giá mua thấp nhất: là giá mua mà khách hàng mong muốn đạt được. Khi giá kích hoạt được điều chỉnh theo giá thị trường giảm tới giá mua thấp nhất này thì lệnh sẽ được kích hoạt để đưa vào sàn

Nhập giá bán cao nhất: là giá bán mà khách hàng mong muốn đạt được. Khi giá kích hoạt được điều chỉnh theo giá thị trường tăng lên tới mức giá bán  cao nhất này thì lệnh sẽ được kích hoạt để đưa vào sàn

Bước 3: Chọn nút “Đặt lệnh” để hoàn tất việc đặt lệnh.

 1. Ví dụ   

Lệnh mua xu hướng

Hiện tại CP SAB đang giao dịch ở mức giá 200.000đ/cp. Giả sử rằng KH dự đoán xu hướng thị trường trong thời gian tới sẽ giảm và mong muốn mua được CP SAB ở mức giá thấp nhất có thể mà không có nhiều thời gian theo dõi thị trường. Nhà đầu tư sẽ đặt lệnh xu hướng mua với khoảng dừng tuyệt đối (phần chênh lệch giữa giá kích hoạt so với giá thị trường hiện tại) là 20.000đ

Đồ thị thể hiện lệnh mua xu hướng sẽ thể hiện như sau:

A: Khi thị giá (MP) CP SAB là 200.000đ/cp thì giá kích hoạt (TP) là 220.000đ/cp (=200.000đ +20.000đ).

B: Sau đó thị trường tiếp tục giảm thì giá kích hoạt sẽ trượt giảm theo các mốc giá mới. Thị giá cổ phiếu SAB giảm xuống các mức giá 170.000đ/cp; 150.000đ/cp; 140.000đ/cp thì giá kích hoạt sẽ trượt giảm lần lượt là 190.000đ/cp; 170.000đ/cp và 160.000đ/cp.

C: Tiếp đó thị trường đảo chiều tăng nhẹ, thị giá SAB tăng tới 155.000đ/cp, giá kích hoạt (TP) sẽ đi ngang ở mức giá 160.000đ/cp. Lúc này giá thị trường của SAB tăng nhưng chưa chạm tới mức giá kích hoạt (TP) nên lệnh mua CP SAB chưa được kích hoạt vào sàn

D: Sau đó thị trường lại giảm , giá CP SAB giảm liên tục xuống các mức giá mới tới mức 80.000đ/cp thì giá kích hoạt tiếp tục điểu chỉnh trượt giảm theo xuống các mức giá kích hoạt mới tương ứng cho tới giá 100.000đ/cp

E: Thời điểm này TT đột nhiên quay đầu xác lập xu thế tăng, thị giá (MP) của SAB cũng tăng lên tương ứng. Giá kích hoạt (TP) gần nhất là 100.000đ/cp sẽ được hệ thống lưu lại và không thay đổi. Khi Thị giá (MP) cổ phiếu SAB tăng tới giá 100.000đ/cp, chạm mức giá kích hoạt gần nhất và thỏa mãn điều kiện kích hoạt của lệnh mua xu hướng (giá TT (MP) >= giá kích hoạt (TP), Web Trading tự động gửi lệnh mua CP SAB với giá 100.000đ/cp (lệnh LO) vào sàn. Nếu MP là 110.000đ/CP thì Web Trading tự động gửi lệnh mua CP SAB với giá 110.000đ/CP (lệnh LO) vào sàn.

Ví dụ Lệnh bán xu hướng

Hiện tại CP SAB đang giao dịch ở mức giá 140.000đ/cp. Giả sử rằng KH dự đoán xu hướng thị trường trong thời gian tới sẽ tăng và mong muốn chốt lời được giá cao nhất mà không mất nhiều thời gian theo dõi biến động thị trường. Nhà đầu tư sẽ đặt lệnh xu hướng bán với khoảng dừng tuyệt đối (phần chênh lệch giữa giá kích hoạt (TP) so với giá thị trường (MP) hiện tại) là 20.000đ

A: Khi giá CP SAB là 140.000đ/cp thì giá kích hoạt là 120.000đ/cp (=140.000đ – 20.000đ).

B: Sau đó thị trường tiếp tục tăng thì giá kích hoạt sẽ trượt tăng theo các mốc giá mới. Cổ phiếu ABC tăng lên các mức giá mới 150.000đ; 155.000đ; 180.000đ thì giá kích hoạt sẽ trượt tăng lần lượt là 130.000đ/cp; 135.000đ/cp và 160.000đ/cp.

C: Tiếp đó thị trường có đảo chiều giảm nhẹ, thị giá SAB giảm xuống còn 165.000đ/cp thì giá kích hoạt sẽ đi ngang ở mức giá 160.000đ/cp. Lúc này giá thị trường của SAB giảm nhưng chưa chạm tới mức giá kích hoạt nên lệnh bán CP SAB chưa được kích hoạt vào sàn.

D: Sau đó thị trường quay đầu tăng tiếp, giá CP SAB tăng liên tục lên các mức giá mới cho tới giá 220.000đ/cp thì giá kích sẽ trượt tăng dần lên cho tới giá 200.000đ/cp.

E: Thời điểm này thị trường đột nhiên quay đầu xác lập xu thế giảm, thị giá của SAB cũng giảm. Giá kích hoạt gần nhất là 200.000đ/cp sẽ được hệ thống lưu lại và không thay đổi. Thị giá cổ phiếu SAB giảm tiếp xuống 200.000đ/cp, chạm mức giá kích hoạt gần nhất và thỏa mãn điều kiện kích hoạt của lệnh bán xu hướng (giá TT =< giá kích hoạt). Web Trading tự động gửi lệnh bán SAB với giá 200.000đ/cp (Lệnh LO) vào sàn. Nếu MP là 190.000đ/CP thì Web Trading tự động gửi lệnh bán SAB với giá 190.000đ/cp (Lệnh LO) vào sàn.

 1. Một số đặc điểm của Lệnh xu hướng
 • Lệnh xu hướng chỉ phù hợp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, có chiến lược đầu tư rõ ràng, phản ứng nhanh với thị trường.
 • Điều kiện của lệnh xu hướng sẽ phụ thuộc vào giá kích hoạt TP và giá thị trường MP (bắt buộc). Do vậy, khi lệnh mua xu hướng hoặc bán xu hướng thỏa mãn điều kiện của giá MP thì lệnh sẽ được kích hoạt. Nếu có điều kiện giá mua thấp nhất, hoặc bán cao nhất, khi đó sẽ xét tiếp đến điều kiện này để lấy giá đặt của lệnh:

Giá đặt mua = Max(TPmin + Giá chênh lệch TP, Giá mua thấp nhất),

Giá đặt bán = Min(TPmax – Giá chênh lệch TP, Giá bán cao nhất)

 • Lệnh xu hướng không kiểm tra sức mua, sức bán khi đặt lệnh. Lệnh sẽ được kích hoạt và đẩy lên sàn nếu thỏa mãn điều kiện về giá và sức mua
 • Lệnh xu hướng chỉ được phép Hủy, không được phép sửa.
 • Đối với các lệnh xu hướng đặt trước 8h40, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện về lệnh 1 lần duy nhất vào lúc 8h40 phút. Khi đã kích hoạt (dù khớp hay không khớp, hoặc bị từ chối), lệnh sẽ tự động hết hiệu lực vào cuối phiên và được kích hoạt lại vào ngày hôm sau nếu lệnh vẫn trong thời gian hiệu lực
 • Đối với các lệnh xu hướng đặt trong phiên, khi đáp ứng đủ điều kiện kích hoạt lệnh sẽ kích hoạt luôn và đẩy lệnh vào sở.
 • Đối với lệnh xu hướng mua (dùng bắt đáy) thì ngày đầu tiên mà giá mở cửa lớn hơn giá tham chiếu, đối với lệnh xu hướng bán(dùng đoán đỉnh) thì ngày đâu tiên mà giá mở cửa nhỏ hơn giá tham chiếu, thì lệnh này sẽ được kích hoạt ngay lập tức.
 • Lệnh xu hướng chỉ được đặt loại lệnh Limit (LO).
 • Ngày hết hạn là ngày lệnh hết hiệu lực. Lệnh xu hướng có hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày đặt lệnh.