Giao dịch tiền

  • Có mấy cách nộp tiền vào tài khoản?

Có hai cách để nộp tiền vào tài khoản chứng khoán:

  1. Giao dịch trực tuyến (Online): Internet banking/ Mobile banking
  2. Thực hiện giao dịch tại quầy ngân hàng

Thông tin tài khoản ngân hàng của Pinetree tại ĐÂY.

  • Khi nộp tiền vào tài khoản chứng khoán tại quầy giao dịch của ngân hàng, trong bao lâu tiền có trong tài khoản chứng khoán để giao dịch?

– Đối với giao dịch trong giờ hành chính, tiền sẽ vào tài khoản ngay sau khi giao dịch thành công.

– Ngoài giờ hành chính hoặc những giao dịch không theo cú pháp trong hướng dẫn chuyển tiền sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

  • Tôi được đăng ký bao nhiêu tài khoản chuyển tiền ra bên ngoài?

Chỉ cần tài khoản ngân hàng là chính chủ của Quý khách hàng thì không giới hạn số tài khoản.

  • Tôi muốn rút tiền thì làm như thế nào?

Có 2 cách rút tiền:

  1. Quý khách mang chứng minh thư đến điểm giao dịch của Pinetree và làm yêu cầu rút tiền.
  2. Quý khách thực hiện online trên webtrading hoặc app mobile của Pinetree.