Hỗ trợ khách hàng

  • Tôi muốn được Pinetree tư vấn thì cần phải liên hệ tới đâu?

Để được Pinetree tư vấn và hỗ trợ về các sản phẩm và dịch vụ của công ty, Quý khách hàng liên hệ qua các cách sau:

  1. Hotline DVKH: 024 6282 3535
  2. Email: trading@pinetree.vn
  3. Vchat trên website www.pinetree.vn
  4. Fanpage Pinetree: https://www.facebook.com/chungkhoanpinetree/
  • Tôi muốn gửi thư góp ý/thắc mắc tới Pinetree thì làm thế nào?

Để gửi thư góp ý/thắc mắc tới Pinetree, Quý Khách hàng vui lòng gửi thông tin qua email: contact@pinetree.vn