Mở/Đóng tài khoản

 • Mở tài khoản chứng khoán tại Pinetree có mất phí mở tài khoản và duy trì tài khoản hay không?

Quý Khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại Pinetree không mất phí mở tài khoản hay phí duy trì tài khoản.

 • Hiện tôi đang có tài khoản tại công ty chứng khoán khác, vậy tôi có thể mở thêm tài khoản giao dịch tại Pinetree không?

Quý Khách hàng hoàn toàn có thể mở thêm tài khoản giao dịch tại Pinetree. Mỗi Khách hàng được phép mở một tài khoản tại một Công ty Chứng khoán.

 • Khách hàng tổ chức trong nước cần làm thủ tục và giấy tờ gì khi mở tài khoản?

Quý Khách hàng là tổ chức trong nước muốn mở tài khoản chứng khoán tại Pinetree chỉ cần cung cấp những hồ sơ sau:

– Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao công chứng)

– Giấy chỉ định người đại diện theo pháp luật (nếu trong giấy chứng nhận ĐKKD không thể hiện tên người đại diện theo pháp luật)

– CMND của người đại diện theo pháp luật (bản sao)

– Đăng ký mã số thuế (bản sao công chứng)

– Đăng ký mẫu dấu (bản sao công chứng)

– Hợp đồng ủy quyền (nếu có) kèm CMND của người được ủy quyền

 • Khách hàng là tổ chức trong nước muốn thay đổi ĐKKD cần cung cấp giấy tờ gì?

Khi cần thay đổi số CMND, Quý Khách hàng đến các điểm giao dịch của MSC và mang theo các giấy tờ sau:

– 02 bản sao công chứng Giấy CNĐKKD/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán mới;

– Bản sao cũ của các giấy tờ trên (nếu có);

– Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin (Mẫu 05/LK) ghi đầy đủ thông tin và lý do điều chỉnh.

 • Mở tài khoản cho Khách hàng cá nhân nước ngoài cần thủ tục và giấy tờ gì?

Trường hợp đã có giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch:

– Hộ chiếu (bản sao công chứng)

– Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch (bản công chứng)

– Tài khoản Vốn đầu tư gián tiếp (đối với người không cư trú)

Trường hợp chưa có giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch:

– Hộ chiếu (bản sao công chứng)

– Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán – Phụ lục 2 – TT213 –BTC

– Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán – Phụ lục 3 – TT213 –BTC (trong trường hợp KH ủy quyền cho Pinetree xin cấp mã số giao dịch).

 • Khách hàng cá nhân muốn thay đổi CMND thì làm cách nào?

Khi cần thay đổi số CMND, Quý Khách hàng đến các điểm giao dịch của Pinetree và mang theo các giấy tờ sau:

– CMND mới (bản gốc)

– Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi số CMND cũ và số CMND mới của khách hàng hoặc CMND cũ (bản có công chứng) hoặc Hộ chiếu có thể hiện số CMND cũ hoặc sổ hộ khẩu có thể hiện số CMND cũ và mới;

– Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin

 • Có mấy cách thay đổi thông tin tài khoản?

Có hai cách để thay đổi thông tin tài khoản giao dịch chứng khoán:

 1. Thay đổi tại điểm giao dịch của Pinetree;
 2. Pinetree gửi Phiếu yêu cầu điều chỉnh/bổ sung thông tin cho Khách hàng. KH bổ sung thông tin sau đó gửi lại cho Pinetree.
 • Khách hàng muốn đóng tài khoản tại công ty khác và chuyển sang giao dịch tại Pinetree ngay nhưng trong tài khoản vẫn còn tiền và chứng khoán thì làm sao?

Quý Khách hoàn toàn có thể ngừng giao dịch bên công ty chứng khoán cũ và giao dịch ngay trên tài khoản của quý khách tại Pinetree.

Các quyền chưa về như cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, hoặc quyền mua thêm giá ưu đãi trên tài khoản tại công ty chứng khoán cũ sẽ được chuyển sang tài khoản của Quý khách tại Pinetree khi Quý khách làm thủ tục đóng tài khoản tại công ty chứng khoán cũ.

 • Làm hợp đồng uỷ quyền công chứng ở đâu?

Quý khách hàng có thể làm hợp đồng ủy quyền tại bất kỳ văn phòng công chứng nào hoặc UBND xã/phường.

 • Khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán, có thể uỷ quyền cho nhiều người giao dịch không?

Quý Khách hàng có thể ủy quyền cho nhiều người giao dịch, tuy nhiên phải đảm bảo:

– Có xác nhận về việc ủy quyền của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật.

– Người được ủy quyền không được thực hiện các giao dịch với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình là người được ủy quyền.

– Hợp đồng ủy quyền phải nêu rõ phạm vi ủy quyền.

– Không được ủy quyền cùng một nội dung cho nhiều người.

 • Khách hàng cá nhân trong nước muốn đóng tài khoản cần làm thủ tục gì?

Khi tiến hành thủ tục đóng tài khoản, Quý Khách hàng cần cung cấp các giấy tờ sau:

– CMND

– Trong trường hợp tài khoản của Khách hàng còn chứng khoán, còn quyền: Hợp đồng mở tài khoản phải có dấu treo tại công ty chứng khoán nơi khách hàng chuyển chứng khoán đến.