Trợ giúp – Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán

Hồ sơ lưu ký chứng khoán bao gồm:

– 03 Bản phiếu gửi chứng khoán giao dịch (Mẫu 08A/LK hoặc Mẫu 08B/LK đối với trường hợp điều chỉnh thông tin ngày cấp);

– Bản chính Số/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán;

– CMND/Hộ chiếu còng thời hạn (đối với cá nhân) và Giấy/Hợp đồng ủy quyền (đối với tổ chức).

Các bước thực hiện:

Quý khách hàng vui lòng điền đầy đủ, chính xác thông tin vào Phiếu gửi chứng khoán giao dịch và chuyển lại phiếu cùng các giấy tờ cần thiết liên quan khác cho nhân viên Pinetree.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán, Pinetree sẽ kiểm tra và hoàn trả Quý khách 01 bản Phiếu gửi chứng khoán và thông báo lại cho Quý khách ngay khi chứng khoán của Quý khách được xác nhận lưu ký.

Đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm

Khách hàng có thể thực hiện đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm thông qua các hình thức sau:

1. Đăng ký đặt mua qua Pinetree Web Trading

Quý Khách hàng có thể đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm qua Pinetree Web Trading theo Hướng dẫn.

LƯU Ý:

– Quý Khách chỉ được đăng ký 1 lần duy nhất để đặt mua chứng khoán phát hành thêm

– Thời gian đặt mua: 08h30 – 15h30 (từ thứ 2 tới thứ 6)

2. Đăng ký đặt mua không qua Pinetree Web Trading

Bước 1: Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua chứng khoán phát hành thêm, vui lòng điền đầy đủ, chính xác thông tin vào Giấy đăng ký mua chứng khoán (02 bản) và chuyển lại cho nhân viên Pinetree kèm CMND/Hộ chiếu còn thời hạn và Giấy/Hợp đồng ủy quyền (đối với tổ chức)..

Bước 2:

  • Nhân viên Pinetree sẽ kiểm tra số tiền dùng để mua chứng khoán phát hành thêm của Quý khách có đủ hay không.
  • Nếu không đủ tiền trong tài khoản GDCK, đề nghị Quý Khách hàng vui lòng bổ sung thêm số tiền còn thiếu vào tài khoản GDCK của mình theo “Hướng dẫn giao dịch nộp rút tiền” của Pinetree.

Bước 3: Sau khi xác định TK GDCK của Quý Khách hàng đã đủ tiền, Pinetree sẽ tiến hành trích tiền từ tài khoản của Quý khách để thực hiện quyền mua chứng khoán theo yêu cầu.

Rút chứng khoán lưu ký

Quý Khách hàng có nhu cầu rút chứng khoán đã ký gửi, vui lòng điền đầy đủ, chính xác thông tin vào Giấy đề nghị rút chứng khoán (Mẫu 16/LK) rồi chuyển lại cho nhân viên Pinetree kèm CMND/Hộ chiếu còn thời hạn (đối với cá nhân), Giấy/Hợp đồng ủy quyền (đối với tổ chức).

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ rút chứng khoán lưu ký, Pinetree sẽ thực hiện rút chứng khoán cho Quý Khách hàng và thông báo lại ngay cho Quý khách khi có thông báo xác nhận chứng khoán lưu ký đã được rút.

Chuyển khoản chứng khoán

Hồ sơ chuyển khoản chứng khoán bao gồm:

– 03 bản Giấy đề nghị chuyển khoản toàn bộ/một phần chứng khoán (Mẫu 25, 26/LK) hoặc Giấy đề nghị tất toán tài khoản (Mẫu 24/LK) trong trường hợp chuyển khoản tất toán tài khoản.

– CMND/Hộ chiếu còn thời hạn và Giấy/Hợp đồng ủy quyền (đối với tổ chức).

Các bước thực hiện:

Bước 1: Quý khách vui lòng:

– Mang theo CMND và Giấy/Hợp đồng ủy quyền (đối với tổ chức) đến Pinetree làm thủ tục chuyển khoản chứng khoán hoặc chuyển khoản tất toán tài khoản.

– Điền đầy đủ, chính xác thông tin vào mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản toàn bộ/một phần chứng khoán (trường hợp chuyển khoản chứng khoán) hoặc Giấy đề nghị tất toán tài khoản (trường hợp chuyển khoản tất toán tài khoản).

Bước 2: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển khoản chứng khoán, Pinetree sẽ thực hiện việc chuyển khoản chứng khoán cho Quý Khách hàng và sẽ thông báo với Quý khách ngay khi việc giao dịch chuyển khoản chứng khoán đã được thực hiện thành công.

Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm

Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm bao gồm:

– 03 bản Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (Mẫu 18/THQ);

– CMND (đối với cá nhân) hoặc Đăng ký kinh doanh (bản photo có công chứng) và Giấy/Hợp đồng ủy quyền hợp pháp (đối với tổ chức).

Các bước thực hiện:

Quý khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, vui lòng điền đầy đủ, chính xác thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (Mẫu 18/THQ) (03 bản) rồi chuyển lại cho nhân viên Pinetree kèm CMND (đối với cá nhân) hoặc Đăng ký Kinh doanh (bản photo có công chứng) và Giấy/Hợp đồng Ủy quyền hợp pháp (đối với tổ chức).

Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, Pinetree sẽ kiểm tra và yêu cầu Quý Khách hàng làm thủ tục nộp thuế chuyển nhượng quyền mua chứng khoán theo quy định (nếu có). Nếu tất cả hồ sơ hợp lệ, Pinetree sẽ thực hiện chuyển nhượng quyền mua theo yêu cầu của Quý Khách hàng.