Lưu ký chứng khoán/Rút lưu ký chứng khoán

 1. Hướng dẫn lưu ký chứng khoán
Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhân ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho nhà đầu tư và giúp nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán. Cổ phiếu sẽ được chuyển từ hình thức sổ cổ đông sang dữ liệu điện tử)
Để lưu ký chứng khoán thì bạn cần mở tài khoản tại Pinetree, kèm theo Sổ cổ đông bản gốc (Giấy chứng nhận cổ phần), Chứng minh nhân dân đến trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Pinetree làm thủ tục lưu ký.

  Hồ sơ lưu ký
03 Bản phiếu gửi chứng khoán giao dịch (Mẫu 08A/LK và Mẫu 08B/LK đối với trường hợp điều chỉnh thông tin ngày cấp);
Bản chính Số/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán;
CMND/Hộ chiếu bản sao còn thời hạn (đối với cá nhân) và Giấy/Hợp đồng ủy quyền (đối với tổ chức).

  Các bước thực hiện
Bước 1: Khách hàng yêu cầu thực hiện lưu ký cùng Bộ hồ sơ đầy đủ.
Bước 2:  Chuyên viên nghiệp vụ Pinetree tiếp nhận thông tin, thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng và hoàn thiện hồ sơ và gửi lên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
Bước 3:  Sau khi nhận được thông tin ghi nhận Lưu ký chứng khoán từ VSD, Pinetree sẽ hạch toán ghi tăng số lượng CK vào tài khoản chứng khoán đồng thời thông báo tới Quý Khách hàng.
 

  2. Hướng dẫn rút lưu ký chứng khoán
Khách hàng có chứng khoán lưu ký tại Pinetree có nhu cầu rút chứng khoán có thể thực hiện rút với điều kiện sau:
Chỉ thực hiện rút chứng khoán ở tài khoản giao dịch chứng khoán thường;
Khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ số lượng chứng khoán đang sở hữu.

  Hồ sơ rút chứng khoán bao gồm
Giấy đề nghị rút chứng khoán (Mẫu 16/LK)
CMND/Hộ chiếu còn thời hạn (đối với cá nhân), Giấy/Hợp đồng ủy quyền (đối với tổ chức).

  Các bước thực hiện
Bước 1: Khách hàng đến trực tiếp trụ sở của Pinetree để làm thủ tục
Bước 2: Pinetree kiểm tra thông tin của KH, hoàn thiện hồ sơ, gửi lên VSD.
Bước 3: Khi VSD chấp thuận hồ sơ rút chứng khoán, Pinetree thông báo với khách hàng việc nhận lại Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán do Tổ chức phát hành cấp.