Thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua

Quyền mua cổ phiếu phát sinh khi tổ chức phát hành phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ do tổ chức phát hành quy định. Quý khách có thể mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong thời gian quy định của tổ chức phát hành, thủ tục như sau:

1. Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm
Quý khách có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, việc chuyển nhượng quyền mua này do Quý khách tự thỏa thuận với bên mua về giá cả và phương thức thanh toán.

Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm:
– 03 bản Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (Mẫu 18/THQ);
– CMND (đối với cá nhân) hoặc Đăng ký kinh doanh (bản photo có công chứng) và Giấy/Hợp đồng ủy quyền hợp pháp (đối với tổ chức).

Các bước thực hiện:
Bước 1: Hai bên phải đến Pinetree ký trực tiếp vào mẫu đề nghị chuyển nhượng quyền mua.
Bước 2: Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, Pinetree sẽ kiểm tra và yêu cầu Quý Khách hàng làm thủ tục nộp thuế chuyển nhượng quyền mua chứng khoán theo quy định (nếu có). Nếu tất cả hồ sơ hợp lệ, Pinetree sẽ thực hiện chuyển nhượng quyền mua theo yêu cầu của Quý Khách hàng.
Bước 3: Sau khi việc chuyển nhượng hoàn thành có chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thì Pinetree sẽ hạch toán rút quyền của bên bán, ghi tăng quyền mua cho bên mua nếu bên mua có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Pinetree.

2. Đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm

Bước 1: Quý khách hàng đăng ký mua quyền qua các phương thức sau:

Cách 1:  Đăng ký đặt mua qua Pinetree Web Trading mục Tiện ích – Tra cứu/đăng ký quyền

 Lưu ý: Thời gian đặt mua: 08h30 – 15h30 (từ thứ 2 tới thứ 6, trừ ngày nghỉ/Lễ tết)

Cách 2: Đăng ký đặt mua tại quầy
Hồ sơ yêu cầu:
– Giấy đăng ký mua chứng khoán (02 bản)
– CMND/Hộ chiếu còn thời hạn hoặc Giấy/Hợp đồng ủy quyền (đối với tổ chức).

         Lưu ý: Tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách phải đủ số dư tiền để đăng ký mua quyền mua tương ứng.

Bước 2: Pinetree hạch toán trên hệ thống, hoàn thiện hồ sơ gửi lên VSD.
Bước 3: Pinetree sẽ hạch toán Chứng khoán vào mục Chứng khoán chờ giao dịch sau khi nhận được thông báo của VSD và Sở giao dịch về việc CK được lưu ký Bổ sung và chuyển trạng thái chứng khoán giao dịch khi có thông báo chứng khoán niêm yết bổ sung được giao dịch từ VSD và tổ chức phát hành