Tin công bố

Pinetree: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

15/04/2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree   Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (trụ sở: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội; Giấy phép […]

PTSV: Báo cáo thường niên 2020

01/04/2021

Thông báo: Lỗi hiển thị giá trên HNX & UPCOM

26/03/2021

Hiện tại do vấn đề về nhận và trả dữ liệu với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bảng giá của Pinetree đang không hiển thị dữ liệu giá trên 2 sàn HNX Index và UPCOM Index. Đồng thời, do lỗi hiển thị dữ liệu về giá nên danh mục tài sản của Khách hàng cũng đang hiển thị lỗi các mã thuộc 2 sàn trên.

PTSV: NQ HĐQT v/v Triệu tập họp và Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

22/03/2021

PTSV: Báo cáo tài chính & Báo cáo tỷ lệ ATTC (kiểm toán)

15/03/2021

PTSV – Điều lệ sửa đổi bổ sung

08/02/2021

PTSV – Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 04/GPĐK-UBCK

05/02/2021

PTSV – Báo cáo tình hình quản trị công ty

29/01/2021

Pinetree: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020

21/01/2021

PTSV – CBTT v/v Nhận đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ

13/01/2021