Pinetree thông báo chính sách xử lý dữ liệu cá nhân - PineTree Securities
Pinetree thông báo chính sách xử lý dữ liệu cá nhân
Tin tức 23/06/2023

Pinetree thông báo chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

Pinetree thông báo chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Căn cứ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Pinetree trân trọng thông báo chính sách về xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng và người dùng (sau đây gọi chung là “Khách Hàng”) của Pinetree như sau:

2023.06.23. Personal Data Processing Policy (vi) Page 0001[1]
2023.06.23. Personal Data Processing Policy (vi) Page 0002[1]
2023.06.23. Personal Data Processing Policy (vi) Page 0003[1]

Trân trọng cảm ơn Quý Khách!

Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902