Giao dịch Ký quỹ

Khi dùng dịch vụ margin, bạn có thể mua được số lượng cổ phiếu nhiều hơn so với việc chỉ dùng vốn tự có, cơ hội để tăng gấp nhiều lợi nhuận đầu tư.

Giao dịch ký quỹ - PineTree Securities

Copyright © 2022. Công ty chứng khoán Pinetree GPKD: 0101294902