TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - LPB122010 - PineTree Securities

Trái phiếu 06/06/2023

TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – LPB122010

TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – LPB122010

Thông tin Doanh nghiệp

LienVietPostBank là một trong những ngân hàng TMCP có mạng lưới lớn nhất cả nước. Nhờ việc khai thác độc quyền trên hệ thống phòng giao dịch bưu điện của VNPost, kết hợp với chiến lược phát triển các kênh giao dịch trực tuyến – LienViet24h, LienVietPostBank là một ngân hàng bán lẻ phát triển nhanh nhất Việt Nam 2022 do Tạp chí Global Business Outlook ghi nhận năm 2022.

LienVietPostBank định hướng xây dựng thương hiệu mạnh trên cơ sở phát huy nội lực, hoạt động minh bạch, gắn xã hội trong kinh doanh

Lienvietpostbank La Ngan Hang Gi 1

Tầm nhìn

Trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam – Ngân hàng của mọi nhà

Sứ mệnh

Cung cấp cho khách hàng và xã hội các sản phẩm, dịch vụ đa dạng với chất lượng cao; mang lại lợi ích cao nhất cho xã hội

Tình hình Tài chính

Năm 2022, vốn điều lệ ngân hàng tăng 44%; đồng thời tổng tài sản tăng 13,33% đạt 327,7 nghìn tỷ Đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 56,97% lên 4.510 tỷ Đồng. Hệ số NIM của ngân hàng được cải thiện đạt 3,96%, tăng 0,43% so với 2021.

Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 1,5% và ở trong nhóm những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu tương đối thấp. Khả năng thanh khoản được cải thiện. Tỷ lệ nợ cho vay/ Tổng tiền gửi (LDR) luôn duy trì trong mức cho phép (tối đa 85%).

LienVietPostBank
(Tỷ VND)
2020 2021 2022Ghi chú
Vốn điều lệ10.74612.03517.291
Tổng tài sản có242.342289.193327.745
Lợi nhuận sau thuế 1.861 2.873 4.510
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)10,81%11,26%12,36%Tuân thủ quy định
Tỷ lệ dự trữ thanh khoản14,79%11,54%16%
Tỷ lệ nợ cho vay/ Tổng tiền gửi79,48%79,99%83,40% Tuân thủ quy định

Thông tin Trái phiếu

Quy mô phát hànhVND 1.602.209.500.000
(1,602 tỷ VND)
Ngày phát hành28/02/2022
Ngày đáo hạn28/02/2029
Kỳ hạn7 năm
Kỳ trả lãi 1 năm/ lần
Lãi suất coupon Kỳ hiện tại 9,3%/năm
TCPH mua lại trước hạn28/2/2024
* Thời hạn còn lại của Trái phiếu tạm tính đến 28/02/2024 (còn lại dưới 1 năm)
** Lợi tức của Trái phiếu cũng được tính đến thời điểm này.
*** Trường hợp TCPH không mua lại trước hạn thì NĐT có thể giữ tiếp tới đáo hạn
hoặc chọn bán lại cho Pinetree với mức lợi tức theo công bố của Pinetree từng thời kỳ

* Pinetree chỉ cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho các trái phiếu mà Pinetree phân phối và nhà đầu tư mua từ Pinetree.

** Hỗ trợ thanh khoản do Pinetree cung cấp sẽ ở mức giá mua lại phù hợp theo điều kiện thị trường tại các thời điểm trong kỳ hạn của Trái phiếu.

Tài liệu Trái phiếu

Bản giới thiệu Trái phiếu

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu

Công văn UBCKNN về việc chào bán TP Liên việt

Nghị quyết số 694/2021/NQ-HĐQT

Nghị quyết số 634/2021/NQ-HĐQT

Bản cáo bạch

Thông báo chào bán Trái phiếu

Quyết định số 11061/2021/LienVietPostBank ngày 29/11/2021 của TGĐ về lãi suất chào bán TP

Thông báo kỳ tính lãi đầu tiên

Thông báo kỳ tính lãi thứ 2

Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư:

Hợp đồng Đại lý đăng ký

BCTC 2020

BCTC 2021

BCTC 2022

Điều lệ Ngân hàng

Giấy Đăng ký doanh nghiệp

Giấy phép thành lập

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902