TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CTG121030 - PineTree Securities
Trái phiếu 03/07/2023

TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CTG121030

TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CTG121030

Thông tin Doanh nghiệp

VietinBank là ngân hàng thương mại quốc gia Việt Nam, đóng vai trò trụ cột và chủ lực của nền kinh tế, đồng hành và phụng sự cho sự phát triển của đất nước. VietinBank luôn lấy AN TOÀN – HIỆU QUẢ – BỀN VỮNG là mục tiêu phát triển trong mọi thời kỳ

Vietinbank được xếp hạng “Tích cực” bởi hai tổ chức đánh giá Moody’s năm 2023 và FitchRating năm 2022.

Tru So Chinh 108 Head

Tình hình Tài chính

Tính đến 31/12/2022, Viettinbank là ngân hàng có quy mô vốn chủ sở hữu lớn thứ 3 trong số các NHTM đang niêm yết trên TTCK, đạt 108.168 tỷ VND. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 1.808.430 tỷ VND, tăng 18,1% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế là 20.946 tỷ VND, cải thiện 19,1% so với năm trước đó.

Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 1,5% và ở trong nhóm những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu tương đối thấp. Khả năng thanh khoản luôn được duy trì ở mức tốt, tỷ lệ dự trữ thanh khoản tăng từ 13,3% năm 2021 lên 15,1% năm 2022. Tỷ lệ nợ cho vay/ Tổng tiền gửi (LDR) duy trì trong mức cho phép.

ViettinBank
(Tỷ VND)
2020 2021 2022Ghi chú
Vốn điều lệ85.43993.650108.168
Tổng tài sản có1.341.5101.531.5871.808.430
Lợi nhuận trước thuế 17.12017.58920.946
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)10,79%9,14%8,99%Tuân thủ quy định
Tỷ lệ dự trữ thanh khoản12,3%13,3%15,1% Tuân thủ quy định
Tỷ lệ nợ cho vay/ Tổng tiền gửi86,1%81,9%81,8% Tuân thủ quy định

Thông tin Trái phiếu

Quy mô phát hànhVND 3.020.710.000.000
(3,020 tỷ VND)
Ngày phát hành18/11/2021
Ngày đáo hạn18/11/2029
Kỳ hạn8 năm
Kỳ trả lãi 1 năm/ lần
Lãi suất coupon Kỳ hiện tại 8,3%/năm
TCPH mua lại trước hạn18/11/2024
* Thời hạn còn lại của Trái phiếu tạm tính đến 18/11/2024
** Lợi tức của Trái phiếu cũng được tính đến thời điểm này.
*** Trường hợp TCPH không mua lại trước hạn thì NĐT có thể giữ tiếp tới đáo hạn
hoặc chọn bán lại cho Pinetree với mức lợi tức theo công bố của Pinetree từng thời kỳ

* Pinetree chỉ cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho các trái phiếu mà Pinetree phân phối và nhà đầu tư mua từ Pinetree.

** Hỗ trợ thanh khoản do Pinetree cung cấp sẽ ở mức giá mua lại phù hợp theo điều kiện thị trường tại các thời điểm trong kỳ hạn của Trái phiếu.

Tài liệu Trái phiếu

Bản giới thiệu Trái phiếu

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu

Công văn BTT phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021

Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021

Bản cáo bạch

Nghị quyết HĐQT số 332/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 6/9/2021

Nghị quyết HĐQT số 087/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 13/1/2021

Nghị quyết HĐQT số 355/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 22/9/2021

Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư:

Hợp đồng dịch vụ tư vấn và đại diện người sở hữu

BCTC hợp nhất 2019

BCTC hợp nhất 2020

BCTC hợp nhất bán niên 2021

Điều lệ Ngân hàng

Giấy Đăng ký doanh nghiệp

Giấy phép thành lập

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902