Thông báo: Thực hiện kiểm soát nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ và người có liên quan - PineTree Securities
Thông báo: Thực hiện kiểm soát nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ và người có liên quan
Tin hoạt động 05/10/2023

Thông báo: Thực hiện kiểm soát nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ và người có liên quan

Thông báo: Thực hiện kiểm soát nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ và người có liên quan

Kính gửi Quý Khách hàng,

Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 5876/UBCK-VP ngày 25/08/2023 về việc triển khai phương án thực hiện kiểm soát nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ, người có liên quan (NNB, NLQ), Pinetree trân trọng thông báo về việc thực hiện yêu cầu trên như sau:

  1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng là NNB hoặc NLQ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.
  2. Căn cứ kiểm soát: Pinetree sẽ thực hiện việc kiểm soát căn cứ theo danh sách NNB, NLQ do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
  3. Nội dung áp dụng: Khách hàng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch các mã chứng khoán của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng mà mình là NNB hoặc NLQ khi (i) giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên; hoặc (ii) giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá (đối với cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ) hoặc theo giá phát hành gần nhất (đối với chứng quyền có bảo đảm) hoặc giá trị chuyển nhượng (đối với quyền mua cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, quyền mua chứng chỉ quỹ), kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán (như các giao dịch cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng chứng khoán và các trường hợp khác).
  4. Thời gian áp dụng việc kiểm soát: Kể từ ngày 06/10/2023
  5. Hướng dẫn giao dịch: 
  • Bước 1: Trước khi thực hiện giao dịch nêu tại Mục 3, Quý Khách là NNB, NLQ vui lòng cung cấp bằng chứng chứng minh đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính bằng cách gửi email hoặc văn bản thông báo tới Pinetree;
  • Bước 2: Pinetree thực hiện việc kiểm tra và khai báo thông tin giao dịch trên tài khoản chứng khoán của Quý Khách;
  • Bước 3: Quý Khách thực hiện giao dịch trên các nền tảng giao dịch của Pinetree theo thông tin đã được công bố.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, Quý Khách hàng là NNB, NLQ có trách nhiệm chủ động theo dõi khối lượng chứng khoán giao dịch, đảm bảo tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định. Pinetree không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào của Quý Khách, bao gồm nhưng không giới hạn, việc Quý Khách có sai sót, nhầm lẫn hoặc thực hiện giao dịch cùng mã chứng khoán tại công ty chứng khoán khác dẫn đến vượt quá số lượng chứng khoán đã đăng ký.

Mọi vấn đề thắc mắc cần giải đáp, Quý Khách hàng vui lòng liên lạc với Pinetree qua các kênh hỗ trợ sau:

Kính chúc Quý Khách sức khỏe và đầu tư hiệu quả!

Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902