Thể lệ Chương trình khuyến mại tài khoản chứng khoán Pinetree cho khách hàng Nam Á - PineTree Securities

Thể lệ Chương trình khuyến mại tài khoản chứng khoán Pinetree cho khách hàng Nam Á
Tin hoạt động 08/11/2023

Thể lệ Chương trình khuyến mại tài khoản chứng khoán Pinetree cho khách hàng Nam Á

Thể lệ Chương trình khuyến mại tài khoản chứng khoán Pinetree cho khách hàng Nam Á

1. Tên chương trình khuyến mại: Mở tài khoản cho khách hàng Ngân hàng Nam Á

2. Phạm vi: Toàn quốc.

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023 hoặc khi hết tổng giá trị khuyến mại 600.000.000 đồng, tùy điều kiện nào đến trước.

4. Đối tượng: Khách hàng chưa mở tài khoản chứng khoán tại Pinetree, được giới thiệu mở tài khoản bởi CBNV Nam A Bank.

5. Nội dung chương trình

Hành động Ưu đãi
Khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại Pinetree (“TKCK”) 100.000 VNĐ vào TKCK
Nộp tối thiểu 1 triệu đồng vào TKCK thông qua tài khoản chuyên dụng của Pinetree tại Nam A Bank và giao dịch tối thiểu 1 triệu đồng trên TKCK 100.000 VNĐ vào TKCK

6. Quy định khác

  • Mỗi khách hàng chỉ nhận được nhận khuyến mại 1 lần duy nhất trong suốt thời gian khuyến mại.
  • Khách hàng phải nộp tiền và phát sinh giao dịch trong thời gian diễn ra CTKM.
  • Đối với nạp tiền và giao dịch chứng khoán: áp dụng giao dịch cộng dồn (ví dụ: nạp lần đầu 500.000 VNĐ, nạp lần tiếp theo 500.000 VND được ghi nhận tổng 1 triệu đồng)
Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902