Thông báo về việc tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM - PineTree Securities
Thông báo về việc tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM
Tin hoạt động 10/06/2020

Thông báo về việc tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM

Thông báo về việc tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM

Căn cứ theo Thông báo về sự cố giao dịch ngày 09/06/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Chứng khoán Pinetree xin được gửi đến Quý Khách hàng thông tin liên quan như sau:

  1. Vào ngày giao dịch 09/06/2020, trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đã xảy ra sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch nên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tạm ngừng giao dịch và hủy đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 09/06/2020.
  2. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao dịch bình thường trở lại kể từ ngày 10/06/2020.
  3. Giá tham chiếu cho ngày giao dịch 10/6/2020 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày 9/6/2020. Trường hợp ngày giao dịch 9/6/2020 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 10/6/2020 là giá đóng cửa của ngày 8/6/2020.

Trân trọng!

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902