Điểm tin tuần 07/09 – 11/09: Cổ phiếu có đà tăng

Tin ký quỹ

07/09/2020

Chào tuần mới với Pinetree cùng 3 mã cổ phiếu GEX, CTG, HPG. Sau quá trình nhận định, lựa chọn với các tiêu chí đạt tăng trưởng tốt, Pinetree lựa chọn ra 03 mã cổ phiếu được đánh giá có xu hướng tăng giá tốt trong ngắn hạn.

Pinetree kỳ vọng rằng thông tin chúng tôi mang lại sẽ hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra được các lựa chọn tốt nhất cho giao dịch của mình.