So sánh phí giao dịch của các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam - PineTree Securities
So sánh phí giao dịch của các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Kiến thức 07/06/2021

So sánh phí giao dịch của các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam

So sánh phí giao dịch của các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam

Phí giao dịch chứng khoán là khoản phí mà nhà đầu tư phải trả cho công ty chứng khoán khi giao dịch mua hoặc bán chứng khoán thành công qua công ty đó. Phí giao dịch chứng khoán còn được gọi là phí môi giới chứng khoán. Trong thực tế giao dịch chứng khoán, khoản phí này chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng phí mà nhà đầu tư phải chịu.

Phí giao dịch là gì?

Phí giao dịch chứng khoán được tính bằng phần trăm giá trị giao dịch trong ngày của khách hàng. Mức phần trăm bao nhiêu sẽ do công ty chứng khoán quy định

Ví dụ:

Phí giao dịch chứng khoán

Một số điểm quan trọng của phí giao dịch chứng khoán nhà đầu tư cần chú ý

Phí giao dịch chứng khoán sẽ tính trên mỗi giao dịch mua và giao dịch bán.

Ví dụ: Nhà đầu tư mua cổ phiếu LPB vào ngày giao dịch T+0 sau đó 2 ngày, cổ phiếu về tải khoản, tới ngày T+3 nhà đầu tư bán cổ phiếu LPB. Nhà đầu tư sẽ chịu phí trong cả giao dịch mua và giao dịch bán.

Phí giao dịch chứng khoán được tạm trừ khi đặt lệnh và chỉ thu trên lệnh thực khớp.

Ngay khi NĐT đặt lệnh thì phí sẽ ngay lập tức tạm trừ từ tài khoản. Trong trường hợp hết ngày lệnh đó không được khớp thì công ty chứng khoán sẽ hoàn lại số tiền phí đã tạm khấu trừ. Trong trường hợp lệnh chưa được khớp, nhà đầu tư có thể hủy lệnh, lúc đó giá trị lệnh đặt và số tiền phí cũng được hoàn lại ngay về tài khoản.

So sánh mức phí giao dịch của các Công ty Chứng khoán tại Việt Nam

Theo quy định của Luật, Công ty Chứng khoán không được phép thu quá 0.5% giá trị 1 lần giao dịch và không quy định tối thiểu. Tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh mà mỗi công ty chứng khoán có một mức phí khác nhau. Dưới đây là bảng tổng hợp phí giao dịch chứng khoán của các công ty hàng đầu Việt Nam:

STTCông ty Chứng khoánPhí giao dịch Cổ phiếu
1CTCK PinetreeMiễn phí – chỉ có phí 0.03% thu hộ Sở giao dịch
2CTCK SSIKhách hàng giao dịch có Môi giới tư vấn
Giao dịch qua kênh online: 0.25%
Giao dịch qua các kênh khác (Qua nhân viên SSI)
(Tổng giá trị giao dịch/ tài khoản/ ngày):

Dưới 100 triệu đồng: 0.35%
Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: 0.30%
Từ 500 triều đồng trở lên: 0.25%
Khách hàng chủ động giao dịch
Giao dịch qua kênh online: 0.15%
Giao dịch qua các kênh khác (Qua nhân viên SSI)
Dưới 100 triệu đồng: 0.35%
Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: 0.30%
Từ 500 triều đồng trở lên: 0.25%
3CTCK HSCGiao dịch qua kênh online: 0.20% (Từ 1 tỷ đồng trở lên: 0.15%)
Giao dịch qua chuyên viên môi giới:
Dưới 100 triệu đồng: 0.35%
Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng: 0.30%
Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: 0.25%
Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: 0.20%
Từ 1 tỷ đồng trở lên: 0.15%
4CTCK TCBSPhí giao dịch cổ phiếu: 0.1%
Khách hàng sử dụng gói iWealth Pro hoặc Trial: 0.075%
5CTCK VPSGiao dịch trực tuyến: 0.20%
Giao dịch qua kênh khác:
Tổng giá trị dưới 100 triệu VNĐ/ngày: 0.30%
Từ 100 đến dưới 300 triệu VNĐ/ngày: 0.27%
Từ 300 đến dưới 500 triệu VNĐ/ngày: 0.25%
Từ 500 đến dưới 1 tỷ VNĐ/ngày: 0.22%
Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ VNĐ/ngày: 0.20%
Từ 2 tỷ trở lên VNĐ/ngày: 0.15%
6CK MBSGiao dịch trực tuyến: 0.12%
Có chuyên viên Môi giới quản lý tài khoản
> 1 tỷ: 0.15% (Kênh điện tử), 0.15% (Quầy, Broker)
700 triệu – 1 tỷ: 0.15% (Kênh điện tử), 0.20% (Quầy, Broker)
500 – 700 triệu: 0.20% (Kênh điện tử), 0.25% (Quầy, Broker)
300 – 500 triệu: 0.25% (Kênh điện tử), 0.30% (Quầy, Broker)
100 – 300 triệu: 0.30% (Kênh điện tử), 0.325 (Quầy, Broker)
< 100 triệu: 0.30% (Kênh điện tử), 0.35% (Quầy, Broker)
7CK FPTS(Tổng giá trị giao dịch/ tài khoản/ ngày)
Dưới 200 triệu: 0.15%
Từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ: 0.14%
Từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ: 0.13%
Từ 3 tỷ đến dưới 5 tỷ: 0.12%
Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ: 0.11%
Từ 10 tỷ đến dưới 15 tỷ: 0.10%
Từ 15 tỷ đến dưới 20 tỷ: 0.09%
Từ 20 tỷ đến dưới 30 tỷ: 0.08%
Từ 30 tỷ đến dưới 50 tỷ: 0.07%
Từ 50 tỷ trở lên: 0.06%
8CTCK Mirae AssetGiao dịch trực tuyến: 0.15%
Giao dịch qua kênh khác:
(Tổng giá trị giao dịch/ tài khoản/ ngày)

Dưới 100 triệu : 0.25%
Từ 100 triệu trở lên: 0.20%
9CTCK KBSVGiao dịch trực tuyến: 0.15% – 0.2%
Giao dịch qua kênh khác:
(Tổng giá trị giao dịch/ tài khoản/ ngày)

Dưới 300 triệu: 0.25%
Trên 300 triệu: 0.20%

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902