So sánh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán - PineTree Securities
So sánh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán
Kiến thức 01/07/2021

So sánh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

So sánh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Định nghĩa

Phân tích cơ bản (Fundamental analysis) là phương pháp đo lường giá trị nội tại của chứng khoán bằng cách kiểm tra các yếu tố có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và triển vọng phát triển của công ty trong tương lai. Các nhà phân tích cơ bản nghiên cứu bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến giá trị của cổ phiếu, từ các yếu tố kinh tế vĩ mô như trạng thái của nền kinh tế và điều kiện ngành đến các yếu tố kinh tế vi mô như hiệu quả quản lý của công ty.

Phân tích kỹ thuật (Technical analysis)  là phương pháp dựa vào biểu đồ, đồ thị diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của cổ phiếu nhằm phân tích các biến động cung –  cầu đối với cổ phiếu để giúp cho nhà đầu tư quyết định thời điểm nên mua vào, bán ra hay giữ cổ phiếu trên thị trường.

So sánh phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

Yếu tốPhân tích kỹ thuậtPhân tích cơ bản
Mục tiêuXác định điểm mua vào và điểm bán ra của cổ phiếuXác định giá trị nội tại của cổ phiếu
Mục đích sử dụngĐầu tư ngắn hạnĐầu tư dài hạn
Dữ liệu

Giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu

Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, sự kiện, tin tức về ngành và nền kinh tế
Phương pháp phân tích

Dựa trên các chỉ số

Dựa trên hành động giá

Phân tích định lượng: báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính

 

Phân tích định tính: các chính sách kinh tế vĩ mô, tình hình ngành, tiềm năng phát triển,…

Thời gian nắm giữ cổ phiếuCó thể là dài hạn, nhưng hầu hết chỉ giữ cổ phiếu trong vài ngày, phút, hoặc thậm chí chỉ vài giâyThường giữ cổ phiếu trong nhiều ngày, tuần, hoặc thậm chí nhiều tháng

Mối quan hệ giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

Cả hai phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng vì vậy không thể xác định được phương pháp nào tốt hơn trong đầu tư chứng khoán. Việc lựa chọn phương pháp nào phụ thuộc vào mục tiêu, chiến lược, kiến thức, khả năng của nhà đầu tư.

Phân tích cơ bản là phương pháp nền tảng, và không có xung đột với phân tích kỹ thuật.

Phương pháp phân tích kỹ thuật có thể khắc phục một số nhược điểm của phân tích cơ bản:

  • Bỏ qua vai trò của yếu tố tâm lý của các bên tham gia thị trường
  • Tính không chính xác của thông tin mà nhà đầu tư sử dụng

Nhà đầu tư kết hợp cả hai phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có thể hình thành một chiến lược đầu tư với các đánh giá đa chiều hơn. Việc sử dụng cả hai phương pháp có thể khắc phục được nhược điểm của từng phương pháp và có thể bổ trợ lẫn nhau. Phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư ra quyết định đầu tư, trong khi phân tích kỹ thuật giúp nhận định điểm mua vào và bán ra phù hợp.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902