Giờ giao dịch và các loại lệnh đặt trong chứng khoán cơ sở - PineTree Securities
Giờ giao dịch và các loại lệnh đặt trong chứng khoán cơ sở
Kiến thức 22/07/2021

Giờ giao dịch và các loại lệnh đặt trong chứng khoán cơ sở

Giờ giao dịch và các loại lệnh đặt trong chứng khoán cơ sở

Thời gian giao dịch chứng khoán

Các phiên giao dịch trong chứng khoán giờ giao dịch

Lệnh giới hạn – LO

LO là viết tắt của từ  “Limit Order” tức là lệnh giới hạn. LO là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Lệnh ATO và lệnh ATC trong phiên khớp lệnh định kỳ

  • Lệnh ATO

Lệnh ATO là viết tắt của từ “At the opening”. ATO là lệnh giao dịch tại mức giá mở cửa.

Lệnh ATO được áp dụng ở phiên định kỳ mở cửa ở sàn HOSE vào lúc 9h-9h15 hàng ngày. Lệnh này được dùng để đặt mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.

Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn LO trong khi so khớp lệnh. Tuy nhiên, đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh. Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

  • Lệnh ATC

Ngược lại lệnh ATC là viết tắt của từ “At the closing” tức là lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được áp dụng ở phiên định kỳ đóng cửa của sàn HOSE và sàn HNX vào lúc 14h30 -14h45 hàng ngày.

Về bản chất lệnh mua ATO/ ATC giống như lệnh mua trần nhưng được ưu tiên xếp trước trong khi khớp lệnh. Lệnh bán ATO/ATC giống như lệnh bán sàn nhưng được ưu tiên xếp trước khi khớp lệnh.

Mục đích của việc đưa ra lệnh ATO/ ATC là nhằm tăng tính thanh khoản của thị trường.

Lệnh thị trường – Lệnh MP trong phiên khớp lệnh liên tục tại HOSE

Lệnh MP là viết tắt của từ “Market Price”. Lệnh này chỉ áp dụng trong phiên khớp lệnh liên tục của sàn HOSE.

Lệnh MP là lệnh mua/ bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MP sẽ thực hiện tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo trên thị trường và tiếp tục so khớp.

Nếu khối lượng đặt của lệnh Mp vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua – LO tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.

Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.

Lệnh MP có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục.

Các lệnh thị trường – Lệnh MTL, MOK, MAK trong phiên khớp lệnh liên tục tại sàn HNX

  • Lệnh thị trường MTL: là lệnh thị trường sau khi khớp đều dư thì phần dư đó sẽ chuyển thành lệnh giới hạn LO. Về cơ bản, lệnh MTL có đặc điểm như lệnh MP tại sàn HSX
  • Lệnh thị trường MOK: là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì lệnh sẽ bị hủy ngay trên hệ thống trước khi vào đến bảng giá.
  • Lệnh thị trường MAK: là lệnh thị trường khớp và hủy tức là lệnh thị trường có thể được thực hiện toàn bộ hoặc còn dư 1 phần, phần dư chưa được thực hiện đó sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.

Lệnh PLO trong phiên khớp lệnh sau giờ HNX

Lệnh PLO là viết tắt của từ “post limited order” là lệnh mua hoặc lệnh bán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ và chỉ được khớp ngay sau khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.

Lệnh PLO không được phép sửa, hủy. Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Để thực hành sử dụng các lệnh trong giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư có thể tải ứng dụng Stock123 – Ứng dụng thực hành đầu tư chứng khoán ảo sử dụng dữ liệu thực tế từ thị trường.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902