Cổ phiếu quỹ là gì? Đặc điểm và cách thức doanh nghiệp thực hiện giao dịch - PineTree Securities
Cổ phiếu quỹ là gì? Đặc điểm và cách thức doanh nghiệp thực hiện giao dịch
Kiến thức 04/08/2021

Cổ phiếu quỹ là gì? Đặc điểm và cách thức doanh nghiệp thực hiện giao dịch

Cổ phiếu quỹ là gì? Đặc điểm và cách thức doanh nghiệp thực hiện giao dịch

Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu của chính công ty cổ phần đại chúng phát hành, sau đó được chính công ty mua lại từ nguồn vốn của mình.

Đặc điểm của cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu của công ty, bản thân cổ đông – những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu phổ thông là chủ công ty đó. Do đó cổ phiếu quỹ là cổ phiếu chung của tất cả các cổ đông, tương ứng với mức % NĐT nắm giữ.

Cổ phiếu quỹ có những đặc điểm sau:

 • Không được trả cổ tức bằng tiền
 • Không được thưởng/trả cổ tức bằng cổ phiếu
 • Không có quyền biểu quyết các vấn đề công ty
 • Không có quyền mua cổ phiếu mới/ hay cổ phiếu ưu đãi
 • Không được tính vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)
 • Không được nhận phần vốn khi thanh lý công ty
 • Tổng số cổ phiếu quỹ không được phép vượt quá tỷ lệ vốn hóa
 • Khi công ty mua cổ phiếu quỹ xong, có thể tiến hành hủy cổ phiếu quỹ, hoặc có thể giữ lại và bán ra lại thị trường khi cần vốn.
 • Khi mua/bán cổ phiếu quỹ thì doanh nghiệp KHÔNG ghi nhận lãi lỗ, mà CHỈ ghi nhận việc tăng giảm nguồn vốn và thặng dự vốn cổ phần

Cách thức thực hiện mua bán cổ phiếu quỹ

Đối với cổ phiếu niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, khi thực hiện mua hoặc bán cổ phiếu quỹ phải tuân thủ các quy định về giao dịch của Sở.

Với trường hợp cổ phiếu chưa niêm yết thì chỉ được thực hiện thông qua công ty chứng khoán được chỉ định.

Nguyên tắc xác định giá mua bán cổ phiếu quỹ

Việc mua bán cổ phiếu quỹ sẽ thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo nguyên tắc tính như sau:

 • Giá đặt mua ≤ Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
 • Giá đặt bán ≥ Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)

Trong mỗi ngày giao dịch, công ty đăng ký giao dịch giao dịch cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh chỉ được đặt lệnh giao dịch với tổng khối lượng tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký.

Doanh nghiệp mua bán cổ phiếu quỹ để làm gì?

Các công ty mua cổ phiếu  làm cổ phiếu quỹ để hướng tới tối ưu khoản đầu tư từ nguồn tiền nhàn rỗi bằng chính cổ phiếu công ty mình vào thời điểm dự báo giá có thể tăng mạnh.

Ở một khía cạnh khác, mua cổ phiếu quỹ cũng là cách mà các công ty đứng lên đảm bảo cho lợi ích cổ đông khi giá cổ phiếu đi xuống. Lúc này, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường sẽ giảm, hạ nguồn cung tạo động lực cổ phiếu tăng giá trở lại. Việc giảm số lượng cổ phiếu lưu hành cũng là cách tăng giá trị cổ phần của mỗi cổ đông.

Các công ty cũng thường thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động (thông thường là các lao động đã nghỉ việc) trong công ty làm cổ phiếu quỹ hoặc thực hiện dùng số cổ phiếu quỹ để bán lại cho người lao động trong công ty với mức giá ưu đãi nhằm tạo động lực cho người lao động.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902