Kiến thức từ A-Z về cổ tức khi đầu tư cổ phiếu - PineTree Securities

Kiến thức từ A-Z về cổ tức khi đầu tư cổ phiếu
Kiến thức 11/08/2021

Kiến thức từ A-Z về cổ tức khi đầu tư cổ phiếu

Kiến thức từ A-Z về cổ tức khi đầu tư cổ phiếu

Cổ tức là một phần quan trọng trong những khái niệm cơ bản về thị trường chứng khoán. Vậy cổ tức là gì? Và cổ tức có tầm quan trọng như thế nào khi chúng ta đầu tư chứng khoán?

Cổ tức là gì?

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho cổ đông sau khi trừ đi các khoản trích quỹ theo quy định của doanh nghiệp. Hằng năm, số tiền cổ tức và trích quỹ được biểu quyết thông qua tại đại hội cổ đông thường niên của doanh nghiệp.

Khi chi trả cổ tức, doanh nghiệp sẽ có hai hình thức chủ yếu: cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu. Cả hai phương thức này đều sẽ có những ưu, nhược điểm riêng phù hợp với từng định hướng phát triển của nhà đầu tư.

Đối với chi trả cổ tức bằng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ trả trực tiếp tiền vào tài khoản chứng khoán của cổ đông. Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, khi doanh nghiệp công bố tỉ lệ trả cổ tức bằng tiền thì sẽ phải dựa trên mệnh giá cổ phiếu (tương ứng 10.000 đồng/CP).

Ví dụ: Ngày 18/11/2021 CTCP Container Việt Nam sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, theo đó, với một cổ phiếu VSC một cổ đông sẽ nhận được 8%*10.000 =  800 VNĐ

Ưu điểm của hình thức này là nhà đầu tư sẽ trực tiếp nhận tiền về tài khoản của mình, đồng thời ở phía doanh nghiệp cũng chứng tỏ được khả năng tài chính vững.

Tuy nhiên, hình thức này cũng có một số nhược điểm như nhà đầu tư sẽ phải chịu hai lần thuế đó là thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Việc công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ khiến nhà đầu tư cảm thấy công ty đã vào giai đoạn ổn định và bão hòa, sẽ không còn nhiều cơ hội phát triển nữa.

Đối với hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông. Đây sẽ là nguồn tài chính đảm bảo cho những cổ phiếu phát hành thêm: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự phòng doanh nghiệp và thặng dư vốn,…

Ví dụ: CTCP Licogi 16 chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8% như vậy với 100 cổ phiếu nắm giữ, cổ đông LCG sẽ nhận được 8 cổ phiếu mới.

Với hình thức này, nhà đầu tư sẽ tránh được thuế tiền mặt và công ty cũng sẽ giữa lại được tiền mặt để đầu tư phát triển tăng trưởng. Tuy nhiên số cổ phiếu tăng nhưng vốn hóa không đổi nên thị giá cổ phiếu sẽ bị giảm khi phát hành. Đồng thời, nhà đầu tư có khả năng sẽ phải chịu những rủi ro nếu công ty dùng tiền mặt giữ lại những dự án không hiệu quả.

Ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày chốt danh sách, ngày thanh toán

Đây là ba khái niệm quan trọng khi các nhà đầu tư được chia cổ tức. Đầu tiên là ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày mà nhà đầu tư khi mua cổ phiếu sẽ không nhận được các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền tham dự ĐHCĐ hay quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày làm việc liền sau Ngày giao dịch không hưởng quyền. Và cuối cùng là ngày thanh toán là ngày cổ tức tiền mặt/cổ phiếu về tài khoản nhà đầu tư.

Giá cổ phiếu giảm khi chia cổ tức

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902