Phương pháp đầu tư tăng trưởng - PineTree Securities

Phương pháp đầu tư tăng trưởng
Chiến lược đầu tư 09/12/2021

Phương pháp đầu tư tăng trưởng

Phương pháp đầu tư tăng trưởng

Đầu tư tăng trưởng là gì?

Đầu tư tăng trưởng (Growth investing) là một chiến lược đầu tư chứng khoán, theo đó nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu của các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao, cho dù cổ phiếu này có thể có chỉ số định giá P/E, P/B hoặc EBIT tương đối cao, nhưng nhà đầu tư kỳ vọng rằng, với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao, các chỉ số này sẽ trở lại ở mức thấp trong tương lai (với giả định giá cổ phiếu không đổi).

Đặc điểm của đầu tư tăng trưởng

Các nhà đầu tư tăng trưởng thường tìm kiếm các khoản đầu tư vào cổ phiếu của lĩnh vực có sự tăng trưởng nhanh chóng, như các lĩnh vực công nghệ hoặc dịch vụ mới hứa hẹn có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Nhà đầu tư kỳ vọng sẽ thu được lợi nhuận lớn khi bán cổ phiếu thay vì hưởng lợi từ cổ tức.

Trên thực tế, hầu hết các công ty tăng trưởng thường sử dụng lợi nhuận vào việc tái đầu tư thay vì trả cổ tức cho các cổ đông. Nhờ việc tập trung mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, cổ phiếu của các doanh nghiệp này tiếp tục có tiềm năng tăng giá tốt trong tương lai.

Những yếu tố đánh giá tiềm năng phát triển của doanh nghiệp

Để mang lại hiệu quả tốt nhất, nhà đầu tư nào cũng cần chọn cho mình một doanh nghiệp phù hợp với chiến lược của mình. Để phân tích và đánh giá tiềm năng phát triển của một doanh nghiệp, nhà đầu tư cần quan tâm tới các khía cạnh:

  • Ban lãnh đạo và định hướng phát triển: Một con thuyền sẽ không thể thiếu người thuyền trưởng, đối với các doanh nghiệp cũng vậy. Đội ngũ ban lãnh đạo sẽ là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của một doanh nghiệp. Việc xây dựng một kế hoạch kinh doanh bao gồm các chiến lược phát triển, cơ cấu các mảng kinh doanh tiềm năng có ý nghĩa quan trọng trong việc sử dụng tốt các nguồn lực và phát huy các lợi thế của doanh nghiệp đó.
  • Tiềm lực tài chính: Nhà đầu tư cần tìm hiểu một số yếu tố quan trọng như tình hình tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), tỷ suật lợi nhuận trên doanh thu (ROS), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), EBIT… Thông qua những chỉ số này nhà đầu tư đánh giá khả năng tạo ra thu nhập từ hoạt động kinh doanh cốt lõi và tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.
  • Các yếu tố thuận lợi trên thị trường: chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, thuận lợi từ điều kiện kinh tế vĩ mô hay sự thay đổi từ cầu thị trường với từng ngành sẽ là những dấu hiệu giúp nhà đầu tư nhận biết được tiềm năng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Trên thế giới, Phương pháp CANSLIM của William J.O’Neil được khá nhiều nhà đầu tư theo chiến lược đầu tư tăng trưởng sử dụng.  Bảy chữ cái trong CANSLIM thể hiện những yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự thành công của một cổ phiếu:

C- Current Quarterly Earnings Per Share – Lợi tức trên cổ phần quý hiện tại

A – Annual earnings growth – Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm

N – New products, New Management, New Highs – Sản phẩm mới, quản lý mới, mức giá mới

S – Share outstanding – Số lượng cphiếu lưu hành

L – Leading industry – Cổ phiếu dẫn đầu ngành

I – Institutional Sponsorship – Sự ủng hộ của các định chế tài chính

M – Market direction – Định hướng thị trường

Theo phương pháp này, nhà đầu tư có thể lọc các cổ phiếu xấu và tìm ra các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt. Chi tiết phương pháp CANSLIM có thể xem tại đây.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902