Điều khoản và điều kiện tham gia chương trình mở mới tài khoản PineX - PineTree Securities
Điều khoản và điều kiện tham gia chương trình mở mới tài khoản PineX
Tin hoạt động 14/01/2022

Điều khoản và điều kiện tham gia chương trình mở mới tài khoản PineX

Điều khoản và điều kiện tham gia chương trình mở mới tài khoản PineX

Khách hàng lần đầu mở mới tài khoản PineX và nâng cấp lên thành tài khoản giao dịch chứng khoán (“TKCK”) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Pinetree”) thông qua ứng dụng PineX sẽ nhận được Quà tặng Welcome của Pinetree.

THỜI GIAN VÀ QUY ĐỊNH VỀ NHẬN THƯỞNG

 • Thời gian áp dụng: từ 21/01/2022 cho tới khi có thông báo khác của Pinetree.
 • Giá trị quy đổi: 100.000 VND/Quà tặng.
 • Quà tặng Welcome được ghi nhận tại mục Quà tặng của Khách hàng trên ứng dụng PineX, có thể quy đổi thành tiền và chỉ được sử dụng để đặt lệnh mua chứng khoán qua ứng dụng PineX.
 • Các chứng khoán được sử dụng khoản Quà tặng Welcome để đặt lệnh mua sẽ do Pinetree quy định trong từng thời kỳ.
 • Khi đặt lệnh và sử dụng Gift cash, Quý khách chỉ được dùng một trong các lệnh sau:
  • ATO
  • MP
  • ATC
 • Trong trường hợp lệnh không khớp thì phần Quà tặng Welcome đã sử dụng để đặt lệnh sẽ không được hoàn trả lại để tái sử dụng mua chứng khoán cho lần tiếp theo.

ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 • Khách hàng chưa mở tài khoản tại Pinetree kể từ ngày 21/01/2022 và mở mới lần đầu với CMND, Số điện thoại, Email chưa được sử dụng. Khách hàng bắt buộc phải nâng cấp tài khoản thành tài khoản giao dịch chứng khoán thông qua ứng dụng PineX. Nếu khách hàng nâng cấp qua các kênh khác không phải PineX thì sẽ mất cơ hội nhận được Quà tặng Welcome.
 • Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng 01 Quà tặng Welcome với thời hạn sử dụng trong vòng 100 ngày kể từ khi mở TKCK thành công (kích hoạt tài khoản lưu ký VSD thành công).
 • Những khách hàng đã mở mới tài khoản PineX trước ngày 21/01/2022 vẫn được nhận Quà tặng Welcome theo giá trị Pinetree quy định trước khi thay đổi.

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902