Cổ phiếu phát hành thêm và những điều nhà đầu tư cần biết - PineTree Securities

Cổ phiếu phát hành thêm và những điều nhà đầu tư cần biết
Kinh nghiệm đầu tư 28/01/2022

Cổ phiếu phát hành thêm và những điều nhà đầu tư cần biết

Cổ phiếu phát hành thêm và những điều nhà đầu tư cần biết

Cổ phiếu phát hành thêm là gì?

Tại Điều 124 Luật doanh nghiệp quy định việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty.

Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là quyền mua cổ phiếu với mức giá ưu đãi của cổ đông hiện hữu. Các doanh nghiệp sẽ có tỷ lệ chia cổ phiếu phát hành thêm khác nhau theo từng thời điểm.

Ví dụ: Ngày 5/9/2021, hội đồng quản trị CTCP Bamboo Capital công bố nghị quyết chào bán gần 148,77 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ, tương ứng với 50% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Tỷ lệ thực hiện quyền trong đợt phát hành thêm cổ phiếu là 2:1, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ hưởng quyền mua 50 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng.

Đặc điểm của cổ phiếu phát hành thêm

  • Khi công ty phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm gia tăng số lượng cổ phiếu phổ thông được giao dịch trên thị trường. Đối với các nhà đầu tư hiện hữu, việc phát hành thêm có thể gây pha loãng cổ phiếu. Hiện tượng pha loãng cổ phiếu xảy ra khi số lượng cổ phiếu phát hành thêm làm giảm giá trị cổ phiếu hiện tại của nhà đầu tư.
  • Việc phát hành thêm cổ phiếu làm giảm thu nhập trên vốn cổ phần (EPS).

Ví dụ: SSI có thu nhập quý I năm 2021 khoảng 170.110.621.000 VNĐ và EPS là 2,588. Sau khi phát hành thành công 329 triệu cổ phiếu thì giá trị EPS là 1,825

  •  EPS giảm khi phát hành thêm cổ phiếu mới có thể tác động làm giảm giá cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu việc phát hành thêm cổ phiếu làm giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả kinh doanh sẽ là dấu hiệu tốt giúp giá cổ phiếu của công ty tăng lên.

Tùy vào quy định của mỗi công ty, cổ phiếu phát hành thêm sẽ về tài khoản của nhà đầu tư trong thời gian từ một tới vài tháng. Sau đó nhà đầu tư mới có thể giao dịch bán cổ phiếu trên thị trường.

Nhà đầu tư có nên sử dụng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm không?

Việc sở hữu cổ phiếu trước hay sau ngày chốt quyền về bản chất là không đổi bởi thị giá điều chỉnh, nhưng do cổ phiếu phát hành thêm cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể giao dịch trên thị trường nên nhiều nhà đầu tư sẽ chọn việc bán cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc mua cổ phiếu sau chốt quyền để tránh việc phải chờ cổ phiếu về tài khoản. Hơn nữa, do bản chất của thị trường chứng khoán là luôn biến đổi không ngừng, việc chôn vốn vào một khoản đầu tư mà vài tháng sau mới giao dịch được có thể khiến các nhà đầu tư lỡ mất các cơ hội đáng giá khác. Lúc này, nhà đầu tư cần đánh giá kỹ mục đích, phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp để ra quyết định đúng đắn nhất. Tùy thuộc vào mục tiêu và phong cách đầu tư để nhà đầu tư có sử dụng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm hay không.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902