Hệ số Alpha trong đầu tư chứng khoán - PineTree Securities
Hệ số Alpha trong đầu tư chứng khoán
Kiến thức 13/03/2022

Hệ số Alpha trong đầu tư chứng khoán

Hệ số Alpha trong đầu tư chứng khoán

Khái niệm

Hệ số alpha (α) là phần lợi suất vượt trội  của một khoản đầu tư sau khi điều chỉnh theo sự biến động liên quan đến thị trường và các biến động ngẫu nhiên .

Chỉ số này thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả đầu tư của một cổ phiếu, một danh mục đầu tư hay một quỹ đầu tư.

Công thức tính hệ số α

Dựa trên mô hình CAMP, hệ số α  sẽ được tính theo công thức sau:

α = Rp – [Rf + (Rm – Rf) ß]

Trong đó:

Rp Tỷ suất lợi nhuận thực tế (Realized return of portfolio)

Rm  Tỷ suất lợi nhuận của thị trường (Market return)

Rf  Lợi nhuận của tài sản phi rủi ro (Risk-free rate)

ß: là hệ số đo lường mức độ rủi ro của một cổ phiếu cụ thể hay một danh mục đầu tư với mức độ rủi ro chung của thị trường chứng khoán.

Hệ số α thường được thể hiện dưới dạng đơn số (như là +3,0 hay -5,0), cho biết kết quả khi so sánh hiệu suất của danh mục với chỉ số tiêu chuẩn (ví dụ như tốt hơn 3% hay kém hơn 5%).

Chỉ số α đo lường gì?

Hệ số α thường được coi là lợi nhuận chủ động của một khoản đầu tư, giúp đo lường hiệu suất của khoản đầu tư so với chỉ số thị trường hay một chỉ số tiêu chuẩn nào đó đại diện cho diễn biến của thị trường chung. Phần lợi nhuận thặng dư của một khoản đầu tư khi so với chỉ số tiêu chuẩn chính là hệ số α của khoản đầu tư đó.

Hệ số α cũng là một thước đo rủi ro. Một khoản đầu tư có α -15 có nghĩa là rủi ro quá cao so với lợi tức. Hệ số α bằng 0 cho thấy rằng một tài sản đã kiếm được lợi nhuận tương xứng với rủi ro. Hệ số α lớn hơn 0 cho thấy khoản đầu tư có hiệu suất tốt.  

Nhà đầu tư nổi tiếng theo trường phái đầu tư tăng trưởng Warren Buffett được đánh giá là có mức α rất cao.  Nhờ việc  tập trung vào các chiến lược đầu tư giá trị, tăng trưởng cổ tức và tăng trưởng ở mức giá hợp lý (GARP) trong suốt sự nghiệp của mình, các khoản đầu tư của ông luôn mang lai hiệu quả lớn.  Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu về α của Buffett cho thấy ông có xu hướng sử dụng đòn bẩy với các cổ phiếu có chất lượng cao và β thấp.

Cùng với ß, hệ số α được các nhà đầu tư dùng để so sánh và dự đoán lợi nhuận của một khoản đầu tư. Đây là những con số quan trọng đưa ra chỉ báo giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902