Pinetree: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - PineTree Securities
Pinetree: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Tin công bố 05/04/2022

Pinetree: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Pinetree: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (trụ sở: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội; Giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp; Mã số thuế: 0101294902) (“Pinetree”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Thường niên năm 2022 với thông tin như sau:

1.        Thời gian họp: Từ 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2022

2.       Địa điểm tổ chức: Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội;

3.        Nội dung họp và tài liệu:

Quý Cổ đông vui lòng tải chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 của Pinetree tại đường dẫn: https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/.

4.         Điều kiện tham dự họp:

Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/03/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp. Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

  • Thông báo mời họp bản gốc;
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với Cổ đông là cá nhân); Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN/Giấy phép hoạt động và CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật tham dự họp (đối với Cổ đông là tổ chức);
  • Văn bản uỷ quyền hợp lệvà CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự trực tiếp Đại hội, vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử kèm Thông báo mời họp bản gốc về Đại hội theo quy định tại Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử của Đại hội và Điều lệ Pinetree trước 17h30 ngày 27/04/2022.

5.         Thông tin liên lạc:

Quý Cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ đại diện Ban Tổ chức Đại hội theo thông tin sau:

Phan Thị Phương Thủy – Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Pinetree

Điện thoại:   +84 24 6276 1818 (Máy lẻ: 699)

Trân trọng.

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902