OPEX là gì? Sự khác biệt giữa OPEX và CAPEX - PineTree Securities
OPEX là gì? Sự khác biệt giữa OPEX và CAPEX
Kiến thức 07/04/2022

OPEX là gì? Sự khác biệt giữa OPEX và CAPEX

OPEX là gì? Sự khác biệt giữa OPEX và CAPEX

OPEX là gì?

OPEX (Operating Expenditure) – chi phí hoạt động. Đây là các chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh thường xuyên, bao gồm tiền thuê nhà, thiết bị, chi phí tồn kho, tiếp thị, lượng nhân viên, quỹ được phân bổ cho nghiên cứu & phát triển.

Đặc điểm của OPEX

OPEX là cần thiết và là chi phí không thể tránh khỏi đối với hầu hết các doanh nghiệp. Vì để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải chi trả các chi phí cho hoạt động kinh doanh và các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động.

Việc điều chỉnh OPEX ở mức phù hợp đảm bảo chất lượng hoạt động của công ty và vừa gia tăng lợi nhuận.

CHi phí hoạt động trên báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập theo dõi doanh thu và chi phí của một công ty trong một khoảng thời gian nhất định để xác định lợi nhuận của công ty.

Trong báo cáo thu nhập, chi phí được phân loại thành 6 nhóm: giá vốn hàng bán; chi phí bán hàng trực tiếp; khấu hao tài sản hữu hình và vô hình; chi phí từ hoạt động khác; chi phí lãi vay; và thuế thu nhập.

Tất cả các chi phí này có thể được coi là OPEX, nhưng khi xác định thu nhập từ hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo thu nhập, thì chi phí lãi vay và thuế thu nhập được khấu trừ.

Sự khác biệt giữa CAPEX và OPEX

CAPEX (Capital Expenditure) là khái niệm nói về các khoản chi phí đầu tư vào tài sản cố định như nhà máy, máy móc, thiết bị… của doanh nghiệp. Các khoản đầu tư CAPEX có thể là mua sắm tài sản cố định mới để mở rộng quy mô sản xuất, sửa chữa tài sản cố định hư hỏng hiện có và nâng cấp hiệu suất hoạt động của tài sản cố định. 

  OPEX CAPEX
Đặc điểm Là các chi phí phát sinh  trong hoạt động thông thường của doanh nghiệp

Là các chi phí phát sinh khi mua tài sản giúp tạo ra doanh thu trong tương lai hoặc phát sinh chi phí trong quá trình sửa chữa hoặc thêm giá trị vào tài sản hiện có để kéo dài tuổi thọ của tài sản đó.

Ý nghĩa OPEX đại diện cho các chi phí hàng ngày được thiết kế để duy trì hoạt động của một công ty CAPEX là những khoản mua sắm lớn sẽ được sử dụng ngoài kỳ kế toán hiện tại mà chúng được mua.
Kế toán và lập báo cáo tài chính OPEX được khấu trừ hoàn toàn trong giai đoạn chúng phải chịu vì chúng được sử dụng để phục vụ cho các chi phí của kỳ kế toán đó.

CAPEX không được khấu trừ trong giai đoạn phát sinh mà được phân bổ vào các giai đoạn tài chính khác nhau.

Lợi nhuận

Khi lợi nhuận của OPEX ngắn hơn nhiều, chẳng hạn như công việc mà một nhân viên làm hàng ngày để kiếm tiền lương của họ.

Chi phí CAPEX được trả trước tất cả cùng một lúc. Lợi nhuận trên CAPEX mất nhiều thời gian hơn để nhận

Phân biệt rõ được hai khái niệm CAPEX và OPEX sẽ giúp nhà đầu tư hiểu được nguồn tiền từ doanh nghiệp đang được phân bổ trên những lĩnh vực nào, Chỉ số này cũng nhà đầu tư phân tích được những vấn đề nội tại của doanh nghiệp, đồng thời định giá được giá cổ phiếu so với thị trường.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902