Hệ số giá trên dòng tiền P/CF là gì? - PineTree Securities

Hệ số giá trên dòng tiền P/CF là gì?
Kiến thức 11/07/2022

Hệ số giá trên dòng tiền P/CF là gì?

Hệ số giá trên dòng tiền P/CF là gì?

Định nghĩa

Hệ số giá/dòng tiền  tiếng Anh là price to cash flow ratio, kí hiệu: P/CF. P/CF là một chỉ số định giá cổ phiếu, đo lường giá trị của giá cổ phiếu so với dòng tiền hoạt động trên mỗi cổ phiếu.

Công thức xác định

P/CF = Giá thị trường của cổ phiếu / Dòng tiền của cổ phiếu

Ứng dụng trong đo lường giá trị cổ phiếu

Tỷ lệ P/CF sẽ trở nên hoàn hảo nhất khi đươc dùng để định giá cổ phiếu cho các doanh nghiệp có chi phí tiền mặt lớn. Trong một số trường hợp nhất định, các doanh nghiệp có dòng tiền dương không có lãi do chi phí không phải tiền mặt lớn. Tỷ lệ P / CF cho phép các nhà phân tích và nhà đầu tư đưa ra một bức tranh thực tế về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Mặc dù không có sự đồng thuận về các mức tối ưu cho tỷ lệ P / CF, nhưng người ta thường chấp nhận rằng mức bội số thấp cho thấy một cổ phiếu đang được định giá thấp. Tỷ lệ P / CF cao thường xảy ra đối với các công ty trong giai đoạn đầu phát triển khi giá cổ phiếu chủ yếu được định giá dựa trên triển vọng tăng trưởng trong tương lai của họ trong khi tạo ra một lượng tiền mặt nhỏ.

P/CF được nhiều nhà đầu tư đánh giá là tối ưu hơn chỉ số P/E trong việc định giá cổ phiếu. Một trong những lợi thế chính của tỷ lệ P / CF so với tỷ lệ P / E là dòng tiền của doanh nghiệp không thể bị thao túng dễ dàng như thu nhập của nó.

Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm

  • Dòng tiền ít có khả năng bị bóp méo bởi các quyết định của ban lãnh đạo.
  • Vì thông thường, dòng tiền ổn định qua các năm hơn EPS, do đó P/CF thường ổn định hơn P/E.
  • Dùng chỉ số P/CF (thay vì dùng P/E) có thể giải quyết được vấn đề khác biệt trong chất lượng EPS giữa các công ty.
  • Hệ số giá/dòng tiền được cho là một chỉ số định giá đầu tư tốt hơn so với hệ số giá/thu nhập, do thực tế là dòng tiền không thể bị thao túng dễ dàng như thu nhập, bị ảnh hưởng bởi khấu hao và các khoản mục không dùng tiền mặt khác. Một số công ty có thể không có lãi vì chi phí lớn, phi tiền mặt mặc dù họ có dòng tiền dương.

Nhược điểm

  • Hệ số P/CF thấp chưa hẳn là tốt vì doanh nghiệp được xem là dự trữ quá nhiều tiền mặt mà không đầu tư thích đáng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Video hướng dẫn 3 lưu ý khi áp dụng P/CF khi phân tích cổ phiếu:

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902