Dòng tiền tự do là gì? - PineTree Securities

Dòng tiền tự do là gì?
Kiến thức 18/07/2022

Dòng tiền tự do là gì?

Dòng tiền tự do là gì?

Khái niệm

Dòng tiền tự do (Free Cash Flow, FCF) là số tiền mà một doanh nghiệp còn lại sau khi đã chi trả cho mọi chi phí cần thiết để tiếp tục hoạt động bao gồm thuê mặt bằng, nhà máy, thiết bị, lương chi trả cho lao động, thuế và hàng tồn kho còn lại. 

Các doanh nghiệp tính toán dòng tiền tự do để có kế hoạch kinh doanh quan trọng, chẳng hạn như có nên mở rộng hoặc đầu tư theo cách để giảm chi phí hoạt động hay không. Các nhà đầu tư sử dụng tính toán dòng tiền tự do để kiểm tra gian lận kế toán. Dòng tiền tự do cũng đặt ra vấn đề về việc nên phân phối dưới hình thức mua lại cổ phiếu hay trả cổ tức cho các nhà đầu tư.

Công thức tính dòng tiền tự do

Dòng tiền tự do được tính theo công thức sau:

Dòng tiền tự do = Dòng tiền hoạt động – Chi tiêu vốn – Vốn lưu động ròng

Trong đó:

  • Dòng tiền hoạt động: Có thể được xác định theo 2 cách sau

Dòng tiền hoạt động = EBIT (1-t) + Khấu hao và chi phí không bằng tiền mặt

Hoặc

Dòng tiền hoạt động = Thu nhập ròng + Lãi vay (1-t) + Khấu hao và chi phí không bằng tiền mặt

Trong đó EBIT là thu nhập trước lãi suất và thuế

  • Vốn lưu động ròng

Vốn lưu động ròng = Vốn lưu động Năm nay – Vốn lưu động năm trước

Vốn lưu động bất kỳ năm nào = Tài khoản Phải thu + Hàng tồn kho – Tài khoản Phải trả

  • Chi tiêu vốn

Chi tiêu vốn được tổng hợp trong Bảng cân đối kế toán hoặc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hoặc cả hai.

CAPEX cho một năm = PPE năm hiện tại – PPE năm trước + Khấu hao và khấu hao

Trong đó PPE là viết tắt của Thuộc tính, Nhà máy và Thiết bị

Ý nghĩa của dòng tiền tự do

Dòng tiền tự do được sử dụng để ước tính tình hình hoạt động của bất kì doanh nghiệp nào. FCF sẽ cho biết hoạt động tài chính của doanh nghiệp đó và liệu dòng tiền hiện tại có đủ để hỗ trợ cho việc mở rộng hoạt động trong tương lai hay không. Dòng tiền tự do cũng cho nhà đầu tư biết rằng doanh nghiệp có sẵn dòng tiền dồi dào để để lo cho các hoạt động trong tương lai hay tỷ lệ chia trả cổ tức…

Nếu dòng tiền tự do âm trong nhiều năm, cho thấy công ty không có khả năng sử dụng chi tiêu vốn của mình một cách hợp lý. Đồng thời cũng cho biết vốn lưu động không được quản lý đúng cách, điều này đang ảnh hưởng đến doanh số bán hàng và ảnh hưởng đến lợi nhuận. Nó cũng cung cấp thông tin chi tiết về các xu hướng như liệu các khoản phải thu và khoản phải trả có đang được quản lý hiệu quả hay không.

Dòng tiền tự do cũng là một tiêu chí quan trọng được sử dụng để định giá toàn bộ công ty.

Dòng tiền tự do cũng được các nhà đầu tư sử dụng như một đại diện cho giá cổ phiếu. Nguyên tắc cơ bản cơ bản là liệu công ty có thể tạo ra đủ tiền mặt cho hoạt động của mình hay không. Do đó, nếu bất kỳ công ty cụ thể nào có dòng tiền cao hoặc cải thiện trong những năm qua, nhưng cổ phiếu của công ty đó được định giá thấp hơn đủ hoặc nếu có sự chênh lệch, thì công ty đó đáng để đầu tư vì thị trường chưa tính đến hoạt động hiệu quả của công ty.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902