Tỷ lệ Free float của cổ phiếu - PineTree Securities

Tỷ lệ Free float của cổ phiếu
Kiến thức 08/08/2022

Tỷ lệ Free float của cổ phiếu

Tỷ lệ Free float của cổ phiếu

Tỷ lệ Free float là gì?

Free float là cổ phiếu được tự do chuyển nhượng tự do. Nói một cách đơn giản, thuật ngữ này được sử dụng để mô tả số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch trên thị trường. Thực tế, trên thị trường chứng khoán luôn có một lượng lớn cổ phiếu được lưu hành, nhưng không phải tất cả chúng đều có thể được tự do giao dịch. Có những trường hợp đặc thù cổ phiếu sẽ không được chuyển nhượng tùy ý. Do vậy, nó cũng không tạo ra tác động gì tới thị trường chung.

Đôi khi, free float này được coi là một cách tốt hơn để xác định vốn hóa thị trường, vì nó cho thấy được giá trị chính xác của công ty.
Tỷ lệ free float hay còn gọi là tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng là tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với tổng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Tại sao tỷ lệ free float lại quan trọng?

Cổ phiếu chuyển nhượng tự do của một công ty rất quan trọng đối với các nhà đầu tư vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự biến động cổ phiếu của công ty. Các cổ phiếu có tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng nhỏ có xu hướng biến động nhiều hơn vì chỉ có một số lượng hạn chế cổ phiếu có thể được mua hoặc bán trong trường hợp có tin tức giao dịch lớn. Vì lý do tương tự, các công ty có số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do lớn hơn thường ít biến động hơn.
Các nhà đầu tư tổ chức thích đầu tư vào các cổ phiếu có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn, vì họ có thể mua hoặc bán một số lượng đáng kể cổ phiếu mà không ảnh hưởng nhiều đến giá cổ phiếu.

Cách tính tỷ lệ free float

Free float = Cổ phiếu đang lưu hành – Cổ phiếu bị hạn chế

Tỷ lệ Free float = Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng/ Tổng lượng cổ phiếu lưu hành

Ví dụ, nếu công ty A có 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, 3 triệu cổ phiếu thuộc về các cổ đông chiến lược nên bị hạn chế giao dịch. Do đó, theo công thức trên, số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng của công ty là 17 triệu cổ.

Tỷ lệ Free float = 17/30 = 56%

Có một số lưu ý khi làm tròn tỷ lệ free float. Vào năm 2019 quy tắc về làm tròn tỷ lệ free float đã được áp dụng quy định mới:

  • Nếu tỷ lệ free float <15%, làm tròn theo bước 1%. VD: Cổ phiếu B có tỷ lệ free float là 14.55% sẽ làm làm tròn lên thành 15%
  • Nếu tỷ lệ free float lớn >15%, làm tròn theo bước 5%. VD: Cổ phiếu C có tỷ lệ free float là 16.55% sẽ được làm tròn lên thành 20%

Cổ phiếu không tự do chuyển nhượng trong trường hợp nào?

Dưới đây là những trường hợp cổ phiếu không được tự do chuyển nhượng nhà đầu tư cần lưu ý:

  • Cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của các đối tượng còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật như: Cổ đông sáng lập, phát hành riêng lẻ dưới 100 nhà đầu tư, phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của doanh nghiệp FDI khi chuyển sang công ty cổ phần, các trường hợp hạn chế chuyển nhượng khác theo quy định…Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông nội bộ và người có liên quan;
  • Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông chiến lược;
  • Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông nhà nước;
  • Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông lớn. Ngoại trừ công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm( trừ khi việc đầu tư nhằm mục đích chiến lược), Quỹ tương hỗ, Quỹ đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư mang tính chất tự doanh, ETFs. Sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn vẫn bị hạn chế chuyển nhượng cho đến khi tỷ lệ nắm giữ giảm dưới 4%;
  • Sở hữu chéo trực tiếp giữa các công ty thuộc chỉ số.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902