Thông báo: VSD điều chỉnh thời gian thanh toán chứng khoán - PineTree Securities

Thông báo: VSD điều chỉnh thời gian thanh toán chứng khoán
Tin hoạt động 24/08/2022

Thông báo: VSD điều chỉnh thời gian thanh toán chứng khoán

Thông báo: VSD điều chỉnh thời gian thanh toán chứng khoán

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Pinetree trân trọng thông báo, ngày 19/08/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-VSD về Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, theo đó, thời gian thanh toán giao dịch chứng khoán là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm được điều chỉnh như sau:

  • Thời gian thanh toán giao dịch hiện tại: 15h30 – 16h00 ngày T+2;
  • Thời gian thanh toán theo Quy chế mới: 11h00 – 11h30 ngày T+2
  • Thời điểm áp dụng: Hiệu lực từ ngày 29/8/2022.

Nhà đầu tư có giao dịch mua/bán chứng khoán nêu trên vào ngày 25/8/2022 (ngày T+0) sẽ nhận được chứng khoán/tiền trước 13h ngày 29/8/2022 (ngày T+2) để có thể thực hiện bán/mua chứng khoán trong phiên giao dịch buổi chiều cùng ngày.

Trân trọng,

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902