Khớp lệnh là gì? Quy tắc khớp lệnh trên thị trường chứng khoán - PineTree Securities

Khớp lệnh là gì? Quy tắc khớp lệnh trên thị trường chứng khoán
Kiến thức 16/12/2022

Khớp lệnh là gì? Quy tắc khớp lệnh trên thị trường chứng khoán

Khớp lệnh là gì? Quy tắc khớp lệnh trên thị trường chứng khoán

Với những nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán, khớp lệnh là một trong những thuật ngữ phổ biến nhất. Để giao dịch đầu tư được diễn ra thuận lợi, các nhà đầu tư cần nắm được khái niệm này cũng như các kiến ​​thức xoay quanh nó. Ở bài viết này, Pinetree sẽ cùng bạn tìm hiểu ngay khớp lệnh là gì.

Khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh trong thị trường chứng khoán là việc thực hiện thỏa thuận thành công giữa người mua và người bán trên bảng giao dịch điện tử trực tuyến. Giao dịch khớp lệnh của nhà đầu tư được ghép với nhau dựa trên mức giá phù hợp với nguyên tắc ưu tiên khớp lệnh của thị trường về nguyên tắc khớp lệnh.

Nguyên tắc khớp lệnh trên thị trường chứng khoán

Có hai nguyên tắc ưu tiên trong hệ thống giao dịch khớp lệnh mua và bán, cụ thể:

  • Ưu tiên về giá: Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước. Ngược lại, lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước. Ví dụ,  nếu có 1 lệnh mua cổ phiếu giá 12.000 đồng và 1 lệnh mua cổ phiếu giá 11.000 đồng thì lệnh mua giá 12.000 đồng được ưu tiên thực hiện trước. Ngược lại, 1 lệnh bán giá 12.000 đồng và 1 lệnh bán giá 11.000 đồng thì lệnh bán 11.000 đồng sẽ được ưu tiên thực hiện trước.
  • Ưu tiên về thời gian: Trường hợp các lệnh có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Ví dụ nếu có hai lệnh mua cùng mức giá 10.000 đồng, một lệnh đặt lúc 9h sáng, 1 lệnh lúc 10h sáng thì lệnh đặt trước lúc 9h sáng sẽ được ưu tiên thực hiện khi có mức giá bán tương ứng.

Các loại khớp lệnh trong giao dịch chứng khoán

Có hai loại khớp lệnh trên thị trường là khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục

Khớp lệnh định kì

Đây là phương thức giao dịch dựa trên cơ sở so khớp lệnh mua và bán chứng khoán tại một thời điểm xác định.

Giá trong khớp lệnh định kỳ sẽ được so khớp theo nguyên tắc:

  • Là mức giá thực hiện được khối lượng giao dịch lớn nhất
  • Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn mức giá này thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn

Khớp lệnh liên tục

Khớp lệnh liên tục trong thị trường chứng khoán là phương thức so khớp lệnh mua và bán ngay khi hệ thống giao dịch nhận được lệnh.

Sự so lệnh tức thì là khác biệt lớn nhất giữa khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kì, khi mà với khớp lệnh liên tục, lệnh mua và bán được thực hiện ngay khi đưa vào hệ thống thay vì chờ đến thời điểm nhất định và cộng dồn để tính khối lượng giao dịch lớn nhất.

Ngoài kiến thức về khớp lệnh là gì, Nhà đầu tư nên tìm hiểu các loại lệnh giao dịch trong khớp lệnh trên thị trường chứng khoán để giao dịch chứng khoán thuận lợi.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902