Hỏi đáp CT "Thêm bạn mới - Thưởng phơi phới" | Chứng khoán Pinetree
Chương trình khuyến mãi “Thêm bạn mới – Thưởng phơi phới” – Những điều cần lưu ý
Tin hoạt động 16/01/2023

Chương trình khuyến mãi “Thêm bạn mới – Thưởng phơi phới” – Những điều cần lưu ý

Chương trình khuyến mãi “Thêm bạn mới – Thưởng phơi phới” – Những điều cần lưu ý

  1. Tôi muốn biết các thay đổi của thể lệ Chương trình Giới thiệu bạn mới so với thể lệ Chương trình gần nhất? (Quà tặng Giới thiệu)

Trong thể lệ mới, có 4 thay đổi chính:

  • Thứ nhất: Kể từ ngày Người giới thiệu gửi mã giới thiệu cho Người được giới thiệu, hệ thống sẽ kích hoạt thời gian hiệu lực đối với mã này cho Người được giới thiệu là 180 ngày. Lượt giới thiệu được ghi nhận thành công khi Người được giới thiệu thực hiện đủ 2 điều kiện: (1) kích hoạt tài khoản thành công và (2) đặt lệnh mua khớp thành công qua ứng dụng PineX trong thời hạn quy định.
  • Thứ hai: Sau khi Người được giới thiệu thực hiện đủ 2 điều kiện, Người giới thiệu sẽ có thời hạn 100 ngày để quy đổi Quà tặng. 
  • Thứ ba: Người giới thiệu phải đặt lệnh mua chứng khoán sử dụng tiền được quy đổi trong vòng 100 ngày kể từ ngày quy đổi.
  • Thứ tư: Mỗi Khách hàng được nhận tối đa 50 Quà tặng Giới thiệu và được cộng gộp với Quà tăng Giới thiệu đủ điều kiện từ chương trình khác (nếu có). Chi tiết xem tại Thể lệ

2. Tôi muốn biết về các thay đổi của thể lệ Chương trình ưu đãi Mở mới tài khoản so với thể lệ Chương trình gần nhất? (Quà tặng Welcome)

Trong thể lệ mới, có 3 thay đổi chính:

  • Thứ nhất: Khách hàng phải kích hoạt Quà tặng Welcome đó trong vòng 180 ngày kể từ ngày quà tặng được ghi nhận tại mục Quà tặng trên PineX.
  • Thứ hai: Khách hàng phải quy đổi quà tặng thành tiền mua chứng khoán trong vòng 100 ngày kể từ ngày quà tặng đó được kích hoạt.
  • Thứ ba: Khách hàng phải đặt lệnh mua chứng khoán sử dụng tiền được quy đổi trong vòng 100 ngày kể từ ngày quy đổi.

3. Những Quà tặng đã có từ Chương trình trước nhưng chưa quy đổi thì sẽ xử lý như thế nào?

Theo Thể lệ mới, mỗi Khách hàng được nhận tối đa 50 Quà tặng Giới thiệu. Pinetree chấp thuận cho Khách hàng được sử dụng Quà tặng Giới thiệu có được từ chương trình khác của Pinetree (nếu có) để gộp với Quà tặng Giới thiệu trong chương trình này với điều kiện tổng số lượng (sau cộng gộp) không vượt quá 50. Nếu vượt quá 50, Khách hàng chỉ được tính quyền quy đổi và/hoặc sử dụng đối với 50 Quà tặng Giới thiệu. Ngoài ra, mỗi Quà tặng Giới thiệu được cộng gộp đó phải bảo đảm các điều kiện quy định. Chi tiết xem tại Thể lệ.

4. Tôi muốn biết về phương thức xử lý tiền quà tặng trong quá khứ khi tôi chưa kịp đặt lệnh?

Kể từ 18/1/2023, tiền quà tặng đã đổi từ chương trình gần nhất sẽ được giới hạn thời gian sử dụng trong vòng 100 ngày kể từ ngày đổi quà. Sau thời gian trên, Khách hàng không thể sử dung tiền quà tặng để sử dụng đặt lệnh mua chứng khoán.

5. Tôi có thể lựa chọn để đổi quà cho người giới thiệu nào không hay hệ thống tự động chọn ngẫu nhiên?

Khách hàng có thể lựa chọn đổi Quà tặng Giới thiệu ứng với Người được giới thiệu bằng việc: Truy cập màn hình “Đã chấp nhận”, chọn nút “Đổi quà” tương ứng với mỗi Người được giới thiệu thành công.

6. Sau khi đổi hết 50 Quà tặng Giới thiệu, các Quà tặng Giới thiệu còn lại sẽ được xử lý như thế nào?

Theo thể lệ mới áp dụng từ 18/1/2023, số lượng Người được giới thiệu thành công nếu vượt quá 50 người sẽ vẫn được ghi nhận là kích hoạt thành công nhưng Người giới thiệu không thể đổi số lượng Quà tặng Giới thiệu vượt quá

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902