Trái phiếu: Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa - SBT121002 - PineTree Securities
Trái phiếu 06/02/2023

Trái phiếu: Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa – SBT121002

Trái phiếu: Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa – SBT121002

Thông tin Doanh nghiệp

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa tiền thân là Công ty Liên doanh giữa Tập đoàn Group Bourbon, Liên hiệp Mía đường II và Liên hiệp Mía đường Tây Ninh.

Với thông điệp xuyên suốt “Công nghệ vững vàng – Sẻ chia thành quả”, TTC Biên Hòa tập trung đẩy mạnh toàn diện việc sử dụng công nghệ trong quản trị, vận hành, đón đầu nhu cầu khách hàng, và phát triển hệ sinh thái sản phẩm xuyên suốt, làm nền tảng quyết định sức mạnh cạnh tranh của Công ty trên thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế. Đồng thời Công ty tiếp tục phát triển các hoạt động kinh doanh dựa trên triết lý xương sống là phát triển bền vững, tập trung khai thác và hoàn thiện Chuỗi giá trị cây Mía, hướng đến cung cấp cho thị trường các giải pháp năng lượng Xanh từ sản xuất Sạch.

Ảnh 1

Công ty sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng

Sản phẩm đường

TTC Biên Hòa hiện chiếm 57% thị phần bán buôn, 70% thị phần bán lẻ hiện đại và 10% thị phần kênh truyền thống. 90% Lợi nhuận và Doanh thu của Công ty đến chủ yếu từ hoạt động sản xuất đường.

Sản phẩm cạnh đường và sau đường

Các sản phẩm này được sinh ra trong quá trình luyện đường từ mía, góp phần làm giảm đến 10% giá thành sản xuất đường.

Điện mặt trời

Nguồn điện tạo ra dùng để phục vụ sản xuất và kinh doanh, giảm phát thải khí nhà kính và giúp bảo vệ môi trường. Sản lượng điện không sử dụng hết có thể bán lên lưới điện quốc gia, góp phần tăng nguồn thu công ty.

Tình hình Tài chính

Hiệu quả kinh doanh niên độ FY21/22 và Q1 FY22/23 được cải thiện nhờ vào việc phục hồi quy mô kinh doanh và hưởng lợi từ việc giá đường mặt bằng chung duy trì ở mức cao (tăng 31% yoy trong giai đoạn FY21/22).

Lợi nhuận gộp niên độ FY21/22 tăng 4% yoy (2,308 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế niên độ FY21/22 đạt 874 tỷ đồng, tăng trưởng 33% yoy (ghi nhận lãi từ hoạt động phòng vệ thương mại và hoạt động tài chính), tương đương biên lợi nhuận sau thuế tăng 0.4%.

Quý 1 FY22/23 doanh thu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng 23% yoy, biên lợi nhuận gộp đạt 12.7%; LNST đạt 226 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 16% yoy (do hưởng lợi từ hàng tồn kho giá rẻ trong khi giá bán trung bình tăng xấp xỉ 9% và lợi thế sau khi áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại).

Dt Sbt 1
Ln Sbt

Thông tin Trái phiếu

Trái phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

Quy mô phát hànhVND 700,000,000,000
(700 tỷ VND)
Ngày phát hành26/01/2021
Ngày đáo hạn26/01/2024
Kỳ hạn3 năm
Kỳ trả lãi 3 tháng/ lần
Lãi suất coupon Kỳ hiện tại (26/04/2023 – 26/07/2023): 10,975%/năm
Tài sản bảo đảmCổ phiếu niêm yết GEG và SBT
Bất động sản: TTTM TTC Tây Ninh Plaza và Nhà máy đường Tây Ninh

* Pinetree chỉ cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho các trái phiếu mà Pinetree phân phối và nhà đầu tư mua từ Pinetree.

** Hỗ trợ thanh khoản do Pinetree cung cấp sẽ ở mức giá mua lại phù hợp theo điều kiện thị trường tại các thời điểm trong kỳ hạn của Trái phiếu.

Tài liệu Trái phiếu

Bản giới thiệu Trái Phiếu

Bản cáo bạch NY SBT121002

Điều lệ Công ty

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2019 – 2020

Báo cáo tài chính riêng lẻ niên độ 2019 – 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2020 – 2021

Báo cáo tài chính riêng lẻ niên đô 2020 – 2021

Hợp đồng đại diện CSHTP

NQ DHDCD thông qua việc niêm yết trái phiếu

NQ HDQT phê duyệt PAPH trái phiếu

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902