Đặc điểm chính của chủ đề đầu tư | Chứng khoán Pinetree
Đặc điểm chính của chủ đề đầu tư
Chiến lược đầu tư 14/03/2023

Đặc điểm chính của chủ đề đầu tư

Đặc điểm chính của chủ đề đầu tư

Bằng cách nào chúng ta xác định các chủ đề đầu tư và các chủ đề đó có đặc điểm gì để chúng ta tận dụng hay không?

Có một số ý kiến chỉ trích rằng đầu tư theo chủ đề là phương pháp đầu tư không được cấu trúc rõ ràng và mơ hồ. Một nhà đầu tư sẽ biết rằng nhu cầu xe điện chắc chắn sẽ tăng lên trong thời gian tới, vậy hướng tiếp cận theo chủ đề có thể cho khách hàng biết điều gì về những xu hướng mà họ chưa nắm được? Làm thế nào để sự hiểu biết về một sự dịch chuyển cơ cấu chủ đạo có thể dẫn tới một ý tưởng đầu tư hay một rổ cổ phiếu nào đó?

Các bước nghiên cứu chủ đề

Image 7

Thông qua quá trình nghiên cứu chủ đề (hình trên), chúng tôi kết hợp sử dụng các kỹ thuật định tính và định lượng để xác định và đo lường các đặc điểm chính của một chủ đề. Chúng tôi chia các đặc điểm này thành ba tiêu chí, và sử dụng các tiêu chí này để xác định mức độ tin cậy và tiềm năng đầu tư dài hạn của một chủ đề.

Đặc điểm chính của chủ đề

1. Sự phức tạp

Hiện nay, có vô vàn cơ hội hiện hữu trên khắp các ngành nghề truyền thống. Chúng tôi đã thảo luận về lợi thế của việc sử dụng các chủ đề để đánh giá tác động đồng thời của sự thay đổi cấu trúc trên nhiều phương diện. Chuỗi giá trị của một chủ đề có thể bao gồm đa dạng các doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực thị trường. Hiểu được các mức độ tác động chính là chìa khóa để xác định thời điểm phù hợp để khám phá những chủ đề này.

2. Quy mô rộng

Đặc điểm này đề cập đến quy mô tác động của một cổ phiếu hoặc một nhóm cổ phiếu. Các tiêu chí về quy mô cho phép chúng tôi kiểm tra mức độ ảnh hưởng của một chủ đề đối với những yếu tố cơ bản ví dụ như doanh số bán hàng, tiền lãi hoặc lợi nhuận thị trường của một ngành, một nhóm ngành hoặc một cụm cổ phiếu liên quan đến chủ đề này. Bằng cách đo lường sự thay đổi quy mô theo thời gian, chúng tôi có thể theo dõi và xác định một ngành, nhóm ngành hoặc cụm cổ phiếu nào có khả năng sinh lời hoặc rủi ro thua lỗ trong dài hạn.

3. Thời gian

Khoảng thời gian mà chúng tôi kì vọng chủ đề sẽ thành hiện thực. Với tầm nhìn đầu tư dài hạn, chúng tôi mong đợi ảnh hưởng theo chiều ngang và chiều dọc của một chủ đề sẽ diễn ra tối thiểu trong khoảng từ ba đến năm năm. Tác động của chủ đề đối với doanh số bán hàng, doanh thu và cuối cùng là lợi nhuận của một công ty phải được duy trì và khai thác trong một khoảng thời gian đủ dài. Đây chính là những tác động dài hạn mà chúng tôi cho rằng một thị trường rộng hơn thường không đánh giá cao.

Khi thực hiện phân tích một chủ đề, chúng tôi xem xét các đặc điểm và đối với từng đặc điểm, chúng tôi xác định và tạo các biến số cụ thể (hoặc thay thế của các biến số đó) có thể được đo lường và quản lý theo thời gian.

Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902